Információtartalom vázlata

 • A mérgező anyagok fogalma
 • A mérgező anyagok csoportosítása
 • A mérgező anyagok csomagolási csoporthoz rendelése
 • A heveny mérgezőképesség értelmezése
 • A szállításból kizárt mérgező anyagok
 • A fertőző anyagok fogalma
 • A fertőző anyagok kategóriái
 • A fertőző anyagok szállításának szabályai

Mérgező anyagok:

Amelyekről tapasztalat alapján tudjuk, hogy viszonylag csekély mennyiségben egyszeri vagy rövid ideig tartó behatással belélegzéssel bőrrel való érintkezéssel vagy lenyelés útján károsíthatják az emberi egészséget vagy halált okozhatnak.

Mérgező anyagok csoportosítása:

6.1-es osztály

 • T: Mérgező anyagok járulékos veszély nélkül
 • TF: Mérgező, gyúlékony anyagok
 • TS: Mérgező, önmelegedő, szilárd anyagok
 • TW: Mérgező anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek
 • TO: Mérgező gyújtó hatású anyagok
 • TC: Mérgező, maró anyagok
 • TFC: Mérgező, gyúlékony, maró anyagok

Mérgező anyagok csomagolási csoporthoz való rendelése:

 • I-II-III-as csomagolási csoporthoz rendelik
 • I-es: Nagyon mérgező anyagok
 • II-es: Mérgező anyagok
 • III-as: Enyhén mérgező anyagok

Mérgezési veszély megállapításához számításba kell venni az embereken bekövetkezett mérgezési esetek tapasztalatait és az egyes anyagok különleges tulajdonságait. Pl.: folyékony anyagok illékonyságát és a bőrön át való felszívódását.

Szállításból kizárt mérgező anyagok:

6.1-es osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor adhatók át szállításra, ha megtették a szükséges intézkedéseket hogy megakadályozzák a szállítás alatti veszélyes bomlásukat. Különösen azt kell biztosítani, hogy a tartályok ne tartalmazzanak olyan anyagokat melyek ilyen reakciókat okoznak.

Ki van zárva a szállításból: UN 1051, UN 1613, UN 1614, UN 3294

Fertőző anyagok:

6.2-es osztály
Olyan anyagok amelyekről okkal feltételezhető, hogy kórokozókat tartalmaznak. A kórokozók olyan mikroorganizmusok, amelyek képesek az embert vagy az állatot megbetegíteni.

Fertőző anyagok csoportosítása:

 • I1: Emberre ártalmas fertőző anyag
 • I2: Csak állatra ártalmas fertőző anyag
 • I3: Kórházi hulladék
 • I4: Diagnosztikai minták

Biológiai termékek: Olyan anyagok amelyek humán vagy állat gyógyászatban megelőzésre, kezelésre, diagnosztizálásra, kutatásra használnak.

A kultúrák: Ezek labortenyészetek. A kórokozók szándékos tenyészete.

Genetikával módosított mikroorganizmusok és élő szervezetek: Olyan genetikai anyagok melyeket szándékosan megváltoztattak.

Gyógyászati vagy kórházi hulladék: Ezek az anyagok gyógykezelési vagy kísérleti anyagok.

Fertőző anyagok szállítása:

Csak az illetékes hatóság által előírt feltételek szerint lehet szállítani.