Információtartalom vázlata

 • Öngyulladásra hajlamos anyagok fogalma
 • Öngyulladásra hajlamos anyagok csoportosítása
 • Öngyulladásra hajlamos anyagok csomagolási csoportokhoz rendelése
 • A szállításból kizárt, öngyulladásra hajlamos anyagok
 • A gyújtó hatású (oxidáló) anyagok fogalma
 • A gyújtó hatású (oxidáló) anyagok csoportosítása
 • A gyújtó hatású (oxidáló) anyagok csomagolási csoportokhoz rendelése
 • A szállításból kizárt, gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

Öngyulladásra hajlamos anyagok fogalma:

Olyan anyagok amelyek már kis mennyiségben is  levegővel érintkezve 5 percen belül meggyulladnak. Leginkább öngyulladásra hajlamosak. Pirofóros anyagoknak is nevezik őket. (Ilyen anyagok pl a foszfor tűzkő) Az öngyulladás akkor következik be ha a hőfejlődés sebessége meghaladja a hőveszteség sebességét és az anyag eléri az öngyulladási hőmérsékletet. 4.2-es osztályba tartoznak.

Öngyulladásra hajlamos anyagok csoportjai:

 • S: az öngyulladásra hajlamos anyagok járulékos veszély nélkül
 • SW: öngyulladásra hajlamos anyagok melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek
 • SO: öngyulladásra hajlamos anyagok gyújtó hatásúak
 • ST: öngyulladásra hajlamos anyagok mérgezők
 • SC: öngyulladásra hajlamos anyagok maró hatásúak

Öngyulladásra hajlamos anyagok csomagolási csoportokhoz rendelése:

Az I-II-III-as csomagolási csoportba kell sorolni a következő kritériumok szerint:

 • Öngyulladásra hajlamos pirofóros anyagokat az I. csomagolási csoportba kell sorolni
 • Azokat az önmelegedő anyagokat és tárgyakat amelyeknél 2.5 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 140 Celsius fok vizsgálati hőmérsékleten 24 órán belül öngyulladás vagy hőmérséklet 200 Celsius fok fölé emelkedése figyelhető meg a II-es csomagolási csoportba kell sorolni
 • Azok a gyengén önmelegedő anyagok amelyeknél 2.5 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 140 Celsius fok vizsgálati hőmérsékleten 24 órán belül öngyulladás vagy hőmérséklet 200 Celsius fok fölé emelkedése figyelhető meg a III-as csomagolási csoportba kell sorolni.

Szállításból kizárt öngyulladásra hajlamos anyagok: UN 3255, UN 3127

Gyújtó hatású anyagok:

Olyan anyagokra terjed ki, amelyek bár önmagukban nem szükségszerűen gyúlékonyak. Általában oxigén leadásával tüzet okozhatnak vagy más anyagok égését elősegíthetik. (pl: műtrágya) 5.1-es osztályba tartoznak

Gyújtó hatású anyagok csoportosítása:

 • O: Oxidáló anyagok járulékos veszély nélkül
 • OF: Gyújtó hatású szilárd gyúlékony anyagok
 • OS: Gyújtó hatású szilárd önmelegedő anyagok
 • OW: Gyújtó hatású szilárd anyagok amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek
 • OT: Gyújtó hatású mérgező anyagok
 • OC: Gyújtó hatású maró anyagok
 • OTC: Gyújtó hatású mérgező maró anyagok

Gyújtó hatású anyagok csomagolási csoportokhoz rendelése:

I-II-III. csomagolási csoportba kell besorolni a következő kritériumok alapján:

 • Az I. csomagolási csoportba akkor kell sorolni az anyagokat  ha cellulózzal 4:1 vagy 1:1 tömegarányban alkotott keverékének átlagos égési ideje rövidebb mint a cellulóz 3:2 tömegarányú keverékének égési ideje.
 • A II. csomagolási csoportba akkor kell sorolni az anyagokat ha az I-es csomagolási csoport kritériumainak nem felel meg.
 • A III: csomagolási csoportba akkor kell sorolni ha sem az I-es sem a II-es csomagolási csoport kritériumait nem elégíti ki.

A gyújtó hatású folyékony anyagok csomagolási csoportba való besorolása:

I-II-III. csomagolási csoportba kell besorolni.

Szállításból kizárt gyújtó hatású anyagok:

 • UN 3100 számú önmelegedő gyújtó hatású szilárd anyag
 • UN 3121 számú vízzel reaktív gyújtó hatású szilárd anyag
 • UN 3117 számú gyúlékony gyújtó hatású szilárd anyag (klórsav 10%os oldatok)
 • UN 1745; UN1749