Információtartalom vázlata

 • A gáz fogalma
 • A gázok (ADR 2. osztály) csoportosítása
 • A gázok veszélyességi kategóriái
 • Az aeroszolokra vonatkozó előírások
 • A szállításból kizárt gázok
 • Információtartalom vázlata

Gázok:

Olyan anyagok, amelyek 50 celsius fokon meghaladják a 3 bar nyomást vagy 20 celsius fokon teljesen gáz alapúak. (szénsavas italok nem tartoznak ide)

Gázok csoportosítása:

 • Sűrített gáz: olyan gáz amely szállításra szánt csomagolásban túlnyomás alatt mínusz 50 celsius fokon teljesen gáz halmazállapotú.
 • Cseppfolyósított gáz: olyan gáz amely szállításra szánt csomagolásban túlnyomás alatt mínusz 50 celsius fok felett részben folyékony állapotú.
  • nagy nyomáson cseppfolyósított gáz
  • kis nyomáson cseppfolyósított gáz
 • Mélyhűtött, cseppfolyósított gázok: olyan gáz amely szállításra szánt csomagolásban alacsony hőmérséklete folytán részben folyékony állapotban van.
 • Oltott gáz (oldószerben van oldva): folyékony
 • Aeroszol: gázzal töltött kisméretű tartályok
 • Túlnyomás alatti gázt tartalmazó egyéb tárgyak

Gázok veszélyességi kategóriái (veszélyes tulajdonságaik alapján való csoportosítás az Aeroszolokat kivéve):

 • O: gyújtó hatású
 • F: gyúlékony
 • T: mérgező
 • TF: mérgező gyúlékony
 • TC: mérgező maró
 • TO: mérgező gyújtó hatású
 • TFC: mérgező gyújtó maró hatású
 • TOC: mérgező gyújtó hatású maró

Gázzal töltött kisméretű tartályokat UN 2037-es számmal jelölik.

Aeroszolokra vonatkozó előírások: UN száma: 1950

 • A: fojtó
 • O: gyújtó hatású
 • F: gyúlékony
 • T: mérgező
 • C: maró
 • CO: maró gyújtó hatású
 • FC: gyúlékony maró
 • TF: mérgező gyúlékony
 • TC: mérgező maró
 • TO: mérgező gyújtó hatású
 • TFC: mérgező gyúlékony maró hatású
 • TOC: mérgező gyújtó hatású maró

A szállításból kizárt gázok:

A gázok csak akkor adhatók át szállításra, ha megtették a szükséges intézkedéseket a normális szállítási körülmények között a veszélyes reakció mindenfajta lehetőségének megakadályozására. A tartályok ne tartalmazzanak olyan anyagokat, amely ezeket a reakciókat elősegíti.

 • UN 2186 (hidrogén klorid mélyhűtött cseppfolyósított)
 • UN 2421 (nitrogén trioxid)
 • UN 2455 (metil nitrit)

Toxikus gázok: szén-monoxid, kén-dioxid, kén-hidrogén, ammónia, nitrogén-oxid

A gázok bárcái: 2/1-es (gyúlékony gáz); 2/2 (nem gyúlékony nem mérgező gáz); 2/3-as (mérgező gáz)