információtartalom vázlata

 • Küldeménydarabos árut szállító járműszerelvény esetén a szállító, szállítóegységekre elhelyezendő táblák (száma – színe – mérete – elhelyezése)
 • Osztott táblán a felső mezőbe és az alsó mezőbe lévő szám jelentése
 • Táblák elhelyezése tartályos járművön, járműszerelvény esetén
 • A jelölések értelmezése

Küldeménydarabos árut szállító járműszerelvény esetén a szállító, szállítóegységekre elhelyezendő táblák (száma – színe – mérete – elhelyezése)

A veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú, fényvisszaverő táblát kell elhelyezni. Az egyik táblát a szállítóegység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen, kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük.

A tehervagonokon, teherautókon, tartálykocsikon is feltétlenül  jelezni kell Ilyenkor egy vagy több 30x40 cm nagyságú narancssárga fényvisszaverő táblát kell elhelyezni. Ha a táblán nincs szám, ez azt jelenti, hogy a jármű darabos árut szállít, vagy többféle veszélyes anyag van rajta. Ha tartályban szállít anyagot (gáz, folyadék), akkor számozott sárga tábla van rajta.

Mit is jelenthetnek ezek a számok?

A tábla alapszíne narancssárga, fekete szegéllyel, amit középen egy vízszintes fekete vonal választ el.
A táblákon legfeljebb 15 mm széles fekete szegélynek kell lenni. A tábla mérete 30x 40 cm.

szállítóegységekre elhelyezendő tábla szerelvényeken elhelyezendő osztott tábla

Ha a jármű mérete és kialakítása olyan, hogy a rendelkezésre álló felület nem elegendő a narancssárga tábla rögzítéséhez, annak mérete 300 mm szélességig és 120 mm magasságig, a fekete keret 10 mm szélességig csökkenthető.

Osztott táblán a felső mezőbe és az alsó mezőbe lévő szám jelentése

Felső részén

A veszélyt jelző szám, az első a  főveszélyt jelzi,
Második és a harmadik szám a további veszélyeket jelzi.

 • a) - főveszélyt jelölő szám
 • b) - járulékos veszélyt jelölő szám
 • c) - a veszélyes áru UN száma

Alsó részén

A szállított anyag beazonosítását segítő szám áll. Megmutatja, hogy milyen anyagot szállít a jármű.
Pl.:
osztott tábla jelentése

A veszélyt jelző tábla szerepe: egyrészt az, hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson. Éppen ezért a jármű helyes, előírásszerű megjelölése nagyon lényeges szempont.
Az új előírások értelmében a tábláknak olyan kivitelűeknek kell lenniük, hogy időjárásállóak legyenek, és tartós jelölést eredményezzenek. A táblák rögzítése 15 perces tűz esetén sem szűnhet meg

Táblák elhelyezése tartályos járművön, járműszerelvény esetén

táblaelhelyezés szerelvényes járművön

Tartányjárművekre 30 x 30 cm méretű veszélyességi bárcákat kell elhelyezni a tartány két oldalára és a hátsó falára is.

Az olajtermékeket szállító tartányos közúti járműveknél a legveszélyesebb áru adatait tüntetik fel.

A szállítóegységek általános esetben történő veszélyes áru szállítási jelölését a következő két példán láthatjuk:

1. példa - Egyidejűleg többféle küldeménydarabos árut szállító jármű illetve járműszerelvény:
egyidejűleg többféle árut szállító jármű

2. példa. Tartányos jármű illetve járműszerelvény jelölése:

tartányos jármű jelölése

A jelölések értelmezése

A veszélyt jelölő szám két vagy három számjegyből áll. A számok általában a következő veszélyekre utalnak:

 • 2 nyomás vagy vegyi reakció révén gáz kiszabadulása
 • 3 folyékony anyagok (gőzök) és gázok gyúlékonysága vagy önmelegedő folyékony anyag
 • 4 szilárd anyagok gyúlékonysága vagy önmelegedő szilárd anyag
 • 5 gyújtó (égést tápláló) hatás
 • 6 mérgezőképesség vagy fertőzésveszély
 • 7 radioaktivitás
 • 8 maró hatás
 • 9 spontán heves reakció veszélye.

Megjegyzés: A 9 számjegy alkalmazásának szempontjából a spontán heves reakció veszélye kiterjed az anyag természetéből adódó robbanásveszélyre, bomlási vagy polimerizációs reakció lehetőségére és az ezzel együtt járó jelentős hő vagy gyúlékony és/vagy mérgező gázok fejlődésére.
Valamely számjegy megkettőzése az illető veszély fokozott mértékére utal.
Ha valamely anyag veszélyessége egyetlen számjeggyel megjelölhető, akkor ezt a számjegyet második számként egy nulla követi.
A következő számjegy kombinációknak azonban különleges jelentésük van:

22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 és 99

Ha a veszélyt jelölő szám előtt „X” betű áll, ez azt jelzi, hogy az anyag a vízzel veszélyesen reagál. Ilyen anyagoknál víz csak szakértő jóváhagyásával használható.

20        fojtó hatású gáz vagy más járulékos veszéllyel nem járó gáz
22        mélyhűtött, cseppfolyósított, fojtó gáz
223      mélyhűtött, cseppfolyósított, gyúlékony gáz
225      mélyhűtött, cseppfolyósított, gyújtó hatású (égést tápláló) gáz
23        gyúlékony gáz
239      gyúlékony gáz, amely spontán heves reakciót okozhat
25        gyújtó hatású (égést tápláló) gáz
26        mérgező gáz
263      mérgező, gyúlékony gáz
265      mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) gáz
268      mérgező, maró gáz
30        gyúlékony (lobbanáspont 23...61°C) folyékony anyag; vagy
- 61 °C feletti lobbanáspontú gyúlékony folyékony anyag vagy olvasztott szilárd anyag lobbanáspontjával egyenlő vagy annál magasabb hőmérsékleten; vagy önmelegedő folyékony anyag
323       gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
X323     gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt
33         könnyen gyúló (lobbanáspont 23 °C alatt) folyékony anyag
333       piroforos folyékony anyag
X333    piroforos folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál*
336      könnyen gyúló, mérgező folyékony anyag
338      könnyen gyúló, maró folyékony anyag
X338    könnyen gyúló, maró folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál*
339      könnyen gyúló folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
36        gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C), enyhén mérgező folyékony anyag; vagy önmelegedő, mérgező folyékony anyag
362      gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
X362    gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt
368      gyúlékony, mérgező, maró folyékony anyag
38        gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag, amely gyengén maró; vagy önmelegedő, maró folyékony anyag
382      gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
X382    gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt
39        gyúlékony folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
40        gyúlékony szilárd anyag, vagy önmelegedő anyag, vagy önreaktív anyag
423      szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
X423   gyúlékony szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt
43       öngyulladó (piroforos) szilárd anyag
44       gyúlékony szilárd anyag, amely magasabb homérsékleten olvasztott állapotban van
446     gyúlékony, mérgező szilárd anyag, amely magasabb homérsékleten olvasztott állapotban van
46       gyúlékony vagy önmelegedő, mérgezo szilárd anyag
462     mérgező szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
X462   szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* mérgező gázokat fejleszt
48       gyúlékony vagy önmelegedő, maró szilárd anyag
482     maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
X482   szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* maró gázokat fejleszt
50        gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
539     gyúlékony szerves peroxid
55       erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
556     erősen gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag
558     erősen gyújtó hatású (égést tápláló), maró anyag
559     erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
56       gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag
568     gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező, maró anyag
58       gyújtó hatású (égést tápláló), maró anyag
59       gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
60       mérgező vagy enyhén mérgező anyag
606     fertőző anyag
623     mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
63        mérgező, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag
638     mérgező, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C), maró folyékony anyag
639     mérgező, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 61 °C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
64       mérgező, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag
642     mérgező szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
65       mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
66       nagyon mérgező anyag
663     nagyon mérgező, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 61 °C) folyékony anyag
664     nagyon mérgező, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag
665     nagyon mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
668     nagyon mérgező, maró anyag
669     nagyon mérgező anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
68       mérgező, maró anyag
69       mérgező vagy enyhén mérgező anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
70       radioaktív anyag
72       radioaktív gáz
723     radioaktív gáz, gyúlékony
73       radioaktív, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 61 °C) folyékony anyag
74       radioaktív, gyúlékony szilárd anyag
75       radioaktív, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
76       radioaktív, mérgező anyag
78       radioaktív, maró anyag
80       maró vagy gyengén maró anyag
X80     maró vagy gyengén maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál*
823     maró folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
83       maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag
X83     maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagál*
839     maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
X839   maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat és vízzel veszélyesen reagál*
84       maró, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag
842     maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt
85       maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
856     maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag
86       maró vagy gyengén maró, mérgező anyag
88       erősen maró anyag
X88     erősen maró anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál*
883     erősen maró, gyúlékony (lobbanáspont 23...61 °C) folyékony anyag
884     gyúlékony vagy önmelegedő, erősen maró, szilárd anyag
885     erősen maró és gyújtó hatású (égést tápláló) anyag
886     erősen maró és mérgező anyag
X886   erősen maró és mérgező anyag, amely vízzel veszélyesen reagál*
89        maró vagy gyengén maró anyag, amely spontán heves reakciót okozhat
90       környezetre veszélyes anyag vagy különféle veszélyes anyagok
99       különféle veszélyes anyagok magas hőmérsékleten szállítva

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Küldeménydarabos árut szállító járműszerelvény esetén a szállító, szállítóegységekre elhelyezendő táblák (száma – színe – mérete – elhelyezése)

- Osztott táblán a felső mezőbe és az alsó mezőbe lévő szám jelentése

- Táblák elhelyezése tartályos járművön, járműszerelvény esetén

- A jelölések értelmezése