Információtartalom vázlata

 • Csomagolási és az egybecsomagolási feltételek
 • Küldeménydarabok jelölése és bárcázása
 • A tartány műszaki állapotának ellenőrzése
 • A betölthető veszélyes áru
 • A legnagyobb töltési fok
 • Zárószerkezetek
 • Veszélyességi bárcák
 • Csomagolóeszközök állapota
 • Rakodás és árukezelés

Csomagolás és egységberakás feltételei:

Veszélyes áruk egybecsomagolása

Egybecsomagolásról akkor beszélünk, ha a veszélyes árunak van egy belső és egy külső csomagolása.

 • A belső csomagolás pl. üveg, fém, papír, műanyag stb.
 • A külső csomagolás pl. láda karton stb.

Az egybecsomagolás történhet:

 • Az egy osztály különböző sorszámai alá tartozó árukkal (alosztályok)
 • Különböző osztályokba tartozó árukkal
 • Nem veszélyes árukkal

Az egybecsomagolási előírások nem vonatkoznak arra ha a küldeménydarabokat egy raklapra egységrakományként kezeljük, rakjuk fel.
Az egybecsomagolás csak akkor megengedett ha a közúti és a vasúti szállításra vonatkozó előírásokban nincsenek egybecsomagolási tilalmak az adott árukra

Az egybecsomagolással szemben támasztott követelmény:

 • Az egybecsomagolt veszélyes áruk között veszélyes reakciók nem léphetnek fel.

Veszélyes reakcióknak kell tekinteni:

 • Az égést vagy jelentős hőfejlődést
 • Gyúlékony vagy mérgező gázok fejlődését
 • Maró folyékony anyagok képződését
 • Vegyileg nem állandó anyagok képződését

A tengeri hajóközlekedésre nincs egybecsomagolási előírás kidolgozva.

Küldeménydarabok jelölése és bárcázása:

Küldeménydarabos szállításnál - hordó, palack, kanna, stb. - szám nélküli veszélyt jelző táblákat kell használnunk. A küldeménydarabok szállításánál magának a csomagolásnak van olyan alkalmassági ill. követelmény rendszere, amely a szállítás biztonságát garantálja.

Veszélyes küldeménydarabok jelölése és bárcázása

A veszélyességi bárcák mérete a küldeménydarabokon 10 x 10 cm-esek.

A tartály műszaki állapotának ellenőrzése

A betölthető veszélyes áru

A legnagyobb töltési fok

Fontos feladat, különösen folyadékok esetén a töltési fok meghatározása, hiszen a folyadék térfogati hőtágulásából és parciális gőznyomásából a csomagolás belső terében a felmelegedés hatására nagy nyomás, míg erős lehűlés esetén vákuum keletkezhet.
Hacsak az egyes osztályok mást nem írnak elő, a töltési fokot 15 °C töltési hőmérséklet mellett a következők szerint kell meghatározni:

vagy:

Anyag forráspontja (°C) 35 < 60 60 < 100 100 < 200 200 < 300 300
Az IBC töltési foka (%)
90 92 94 96 98

vagy: a töltési fok = IBC térfogatának Maximális töltési fok % - a

A képletben a folyadék átlagos köbös hőtágulási együtthatója 15-50 °C között, vagyis 35 °C os maximális hőmérséklet változásra a következő képlettel számítható:

Folyadékok átlagos köbös hőtágulási együtthatója

Ahol d15 és d50 a folyadék relatív sűrűsége 150C on, ill. 50 °C és tF a folyadék középhőmérséklete a töltés során.

A 31HZ2 típusú IBC-ket legalább a külső burkolat térfogatának 80 % - ig kell megtölteni.

Amennyiben az IBC-t 61 °C vagy alacsonyabb zárttéri lobbanáspontú folyékony anyagok vagy porrobbanásra hajlamos porok szállítására használják, intézkedéseket kell hozni, hogy a töltés és ürítés során a veszélyes elektrosztatikus feltöltődést elkerüljék.

A nedvesített vagy higított anyagokat tartalmazó IBC zárásának olyannak kell lennie, hogy a folyékony anyag (víz, oldószer) százalékos aránya a szállítás alatt ne csökkenjen az előírt határérték alá.

A szállítás során az IBC-ket a szállítóegységben úgy kell szilárdan rögzíteni vagy kitámasztani, hogy megakadályozzák a hosszirányú vagy keresztirányú elmozdulást vagy ütközést, és hogy a megfelelő külső kitámasztást biztosítsák.

Zárószerkezetek

 • Amennyiben egymás mögött két vagy több zárószerkezet van beépítve, először a szállított anyaghoz legközelebb esőt kell elzárni.
 • A szállítás során az IBC külsejére semmiféle veszélyes maradék nem tapadhat.

Veszély szimbólumai

A vegyi áruk használatával felmerül_ veszélynek szerepelnie kell a veszélyes anyagot tartalmazó árucímkéjén. A veszélyt egy narancssárga alapra fekete színnel nyomtatott szimbólum, egy azt magyarázó szöveg és betű rövidítés jelöli. Összesen tíz ilyen szimbólum létezik:

Szimbólum Jelölés Megnevezés Angol megnevezés
Robbanásveszély szimbólum E Robbanásveszély Explosiv
Égést tápláló, oxidálószer szimbólum O Égést tápláló, oxidáló Oxidizing
Mérgező szimbólum
T Mérgező Toxic
Nagyon mérgező szimbólum T+ Nagyon mérgező Very toxic
Tűzveszélyes szimbólum F Tűzveszélyes Highly flammable
Fokozottan tűzveszélyes szimbólum F+ Fokozottan tűzveszélyes Extremely flammable
Maró szimbólum C Maró Corrosive
Irritatív szimbólum Xi Irritatív Irritant
Ártalmas szimbólum Xn Ártalmas Noxious
Környezeti veszély szimbólum N Környezeti veszély Environmental danger

Veszély szimbólumai

A vegyi áruk használatával felmerül_ veszélynek szerepelnie kell a veszélyes anyagot tartalmazó árucímkéjén. A veszélyt egy narancssárga alapra fekete színnel nyomtatott szimbólum, egy azt magyarázó szöveg és betű rövidítés jelöli. Összesen tíz ilyen szimbólum létezik:

Veszélyességi bárcák

Veszélyességi bárcák

Tartányjárművekre 30 x 30 cm méretű veszélyességi bárcákat kell elhelyezni a tartány két oldalára és a hátsó falára is.
A szállító jármű megjelölését a rakodás megkezdése előtt kell elvégezni. Az árudarabok az ADR által meghatározott jelöléssel, egyes csomagolások csak minősítési jellel ellátva rakhatók fel a szállító járműre.

Csomagolóeszközök állapota

A csomagolóeszköz egy olyan tartály kell, hogy legyen, melyek feladata, hogy megakadályozza, hogy a veszélyes áru a szállítás folyamán kifolyhasson.
A csomagolási utasítások előírják, hogy melyik anyagot milyen csomagolóeszközbe szabad csomagolni.

Rakodás és árukezelés (raktározás tételeknél)