Információtartalom vázlata:

A feladó kötelezettségei:

 • Az áru besorolása
 • Fuvarokmányok, kísérő okmányok
 • Szállító informálása
 • Csomagolóeszközök
 • A feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírások
 • Jelölések

A fuvarozó kötelezettségei:

 • A szállítandó veszélyes áru ellenőrzése
 • Előírt okmányok
 • A jármű és a rakomány állapotának ellenőrzése
 • A tartány, konténer időszakos vizsgálatának érvényességi idejének ellenőrzése
 • Veszélyességi bárcák és jelölések ellenőrzése
 • A járművezető számára írásbeli utasításban előírt eszközök
 • Teendők szállítás során esetleg bekövetkező szabálytalanságok esetén

Feladó kötelezettségei

A veszélyes áru feladója csak olyan küldeményt adhat át szállításra, amely megfelel az ADR előírásának. Meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru összhangban van az ADR-rel besorolva és az ADR szerint szállítható-e. El kell látni a szállítót az előirt fuvarokmányokkal (CMR, számla) és a kísérő okmányokkal. (Jóváhagyások, engedélyek, nyilatkozatok, bizonyítványok).

A szállítót informálni kell a veszélyes áru természetéről, az előrelátható veszély mértékéről, a megfelelő intézkedésekről, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat .Át kell adni az írásbeli utasításokat, minden egyes veszélyes anyagra amely szállításra kerül, mindazokon a nyelveken  amely országokon a jármű áthalad a célországig, és a sofőr anyanyelvén. Legkésőbb akkor, amikor az árut a járműre rakják. A fuvarmegrendelés időpontjában kell az utasítások tartalmára vonatkozó információt a feladónak átadni a fuvarozónak. Így az érintett személyzet tudomást szerez az utasításról, és biztosítani kell,  hogy a szükséges eszközök a járművön legyenek.

Olyan csomagoló eszközöket, nagycsomagolásokat, (big beg zsák) IBC-ket és tartányokat (tartányjárművek leszerelhető tartányok, battériás járművek, MEG-konténerek, mobiltartányok, tankkonténerek) szabad használni, amelyek jóvá vannak hagyva és az adott anyagok szállítására alkalmasak.

Be kell tartani a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat. A berakás nem hajtható végre, ha az okmányok vizsgálata, ill. a jármű és berendezései szemrevételezéssel azt mutatja, hogy a jármű v. a vezetője nem felel meg
az előírásoknak.

Szállítási korlátozás lehet olyan járművekre, amelyek bizonyos építményeket (híd, alagút) ill. kombinált forgalmi módokat (komp, vonat, kikötő) használnak. Járművek előírt útvonalon való közlekedésének követelménye, várakozás kényszerhelyzetben vagy korlátozás az év vagy hét bizonyos napján.

Biztosítani kell a küldeménydarabok megfelelő jelölésekkel és bárcákkal való ellátását. Ugyanez vonatkozik a még tisztítatlan üres tartányokra, járművekre is, továbbá, hogy az üres tartánok ugyanolyan tömören le legyenek zárva mint megtöltött állapotban.

Fuvarozó kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy az áru az ADR szerint szállítható, hogy az előírt okmányok a szállító egységen vannak. Szemrevételezéssel ellenőriznie kell, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága (repedés, szivárgás). Ellenőrizni kell, hogy a tartány vagy konténer időszakos vizsgálatának érvényessége még nem járt le. (5 évenként, 2.5 évenként, közbenső időszakos vizsgálat). A jármű ellenőrzése az előírt veszélyességi bárcák és a jelölések elhelyezésének szempontjából.

Függőleges síkban narancssárga, téglalap alakú fényvisszaverő táblát kell elhelyezni a jármű elejére és hátuljára. Tartányok, konténerek esetében mindkét oldalra és mindkét végére nagybárcát kell elhelyezni. Az írásbeli utasításban előírt eszközöket a járművön kell tartani (hordozható tűzoltó készülék, kerékkitámasztó ék, két önmagában megálló borostyán színű lámpa, figyelemfelkeltő mellény, kézilámpa, lapát, seprű, itató anyag).

Ha a szállítás során olyan szabálytalanságot észlel amely a biztonságot veszélyezteti, a küldemény továbbítását a lehető leghamarabb meg kell szakítani, és értesíteni a feladót vagy a hatóságokat.