Információtartalom vázlata:

Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc

  • nem az ADR-nek megfelelően bárcázott és jelölt szállítmány
  • tisztítatlan, üres mobil tartányok és tankkonténerek
  • az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásai szerint nem veszélyes áruk
  • okmányok és információk helyettesíthetősége

Részben nem közúti szállítással továbbított jármű

Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc

Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc esetében az olyan küldeménydarabokat (konténer, mobil tartány, tankkonténer), amelyek teljesen nem felelnek meg az ADR csomagolásnak, jelölésnek és bárcázásnak, de megfelelnek az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásainak, részt vehetnek a tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő továbbításban.

Nem az ADR-nek megfelelően bárcázott és jelölt szállítmány

Ha a küldeménydarabok nem az ADR-nek megfelelően vannak bárcázva és jelölve, akkor az IMDG Kódex  vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásainak megfelelően kell azokat bárcázni és jelölni.
Az egy küldeménydarabba történő egybecsomagolásra az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásai szerint kell alkalmazni.

Tisztítatlan, üres mobil tartányok és tankkonténerek

Tisztítatlan, üres mobiltartányokra és tankkonténerekre ezt az előírást csak a tisztítóállomásig történő szállításra kell alkalmazni.

Az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásai szerint nem veszélyes áruk

Ez a könnyítés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek mint veszélyes áruk az ADR szerint az 1-8. osztályba vannak sorolva, azonban az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásai szerint nem veszélyesek.

Okmányok és információk helyettesíthetősége

Az okmányok és információk helyettesíthetők az IMDG Kódexben, ill. az ICAO Műszaki Utasításokban előírt fuvarokmányokkal, kivéve, ha az ADR kiegészítő információkat ír elő, amelyeket a megfelelő helyre kell beírni.

Általános információk, amelyeket a fuvarokmányoknak tartalmazniuk kell:

„UN” betűk, UN számok, szállítási megnevezés, csomagolási csoportot (ahol van) küldeménydarabok számát, fajtáját, mennyiségét, feladó-címzett nevét, címét.

Ha a veszélyes áru konténerben történő szállítását tengeri szállítás követi, a fuvarokmányokhoz az IMDG Kódex szerinti konténer megrakási bizonyítványt is csatolni kell.  Ez tartalmazza a konténer számát, és tanúsítja, hogy az előírt feltételek szerint hajtották végre az eljárást.
(Az áruk konténerbe történő rakodásához gyakorlati és oktatási irányelveket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) jelentetett meg.)

Az előírt fuvarokmány és az előzőekben említett konténer megrakási bizonyítvány funkcióit egyetlen okmány is betöltheti. Ha több okmány is van, egymáshoz kell azokat csatolni. Ha ezeket a funkciókat egyetlen okmány látja el, elegendő a fuvarokmányba tett azon nyilatkozat, hogy a konténer megrakása az alkalmazható alágazati előírások szerint történt, valamint a konténer megrakási bizonyítványért felelős személy megnevezése.

Ha az ADR előírásainak hatálya alá tartozó szállítást végző járművet útvonalának egy részén nem közúti szállítással továbbítják, akkor ezen az útvonal részen csak azok a belföldi vagy nemzetközi szabályok alkalmazhatók, amelyek a veszélyes áruknak az útvonal szóban forgó részén a közúti jármű továbbítására használt szállítási móddal való szállítását szabályozzák. (RID, IMDG)
Az előzőekben hivatkozott esetben az érintetett Szerződő Felek megállapodhatnak az ADR alkalmazásában a szállítás azon szakaszára, amely során a járművet nem közúton továbbítják,  szükség esetén további követelményekkel kiegészítve, kivéve, ha az érintett ADR Szerződő Felek közötti ezen megállapodások ellentétesek a másik szállítási módra vonatkozó nemzetközi konvenciók előírásaival. Pl. Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS) előírásaival.

Ezeket a megállapodásokat a kezdeményező Szerződő Félnek be kell terjesztenie az Egyesült Nemzetek Európai Bizottsága Titkárságának, amely a Szerződő Feleket értesíti.

Ha a szállítás nemcsak az ADR hatálya alá esik, hanem pl. a RID hatálya alá is, akkor arra az útszakaszra egyidejűleg érvényes a RID előírása és az ADR azon előírásai is, amelyek egymással nem összeférhetetlenek.