Információtartalom vázlata:

 • A szállítás jellegéből adódó mentességek
 • A gázok szállítására vonatkozó mentességek
 • A folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek
 • A különleges előírások szerint és a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk szállítására vonatkozó mentességek
 • A tisztítatlan, üres csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek
 • Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek

A szállítás jellegéből adódó mentességek:

Az ADR előírásait NEM kell alkalmazni:

 • A magánszemélyek által történő veszélyes áru szállítására, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál
 • Meghatározott gépek és készülékek szállítására, amelyek szerkezetükben vagy működtető elemeikben veszélyes árut tartalmaznak
 • Vállalatok olyan szállításaira, ami fő tevékenységükkel kapcsolatos, mint pl. a mély és a magas építési munkaterületek ellátása vagy méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások, maximum 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén
 • A kárelhárító szolgálatok által vagy felügyeletek mellett végzett szállításokra, különösen a veszélyes árut tartalmazó, balesetet szenvedett vagy sérült járműveket szállító járművek által végzett szállításra
 • Emberi életek mentését vagy a környezet védelmét szolgáló, veszélyhelyzetben történő szállításokra, amennyiben teljesen biztonságos végrehajtásukhoz minden intézkedést megtettek

A gázok szállítására vonatkozó mentességek:

Az ADR előírásait NEM kell alkalmazni, ha a szállított anyagok (tárgyak) a következők:

 • A szállítást végző jármű tartályaiban levő gázok, amelyek a jármű meghajtására vagy bármely berendezések (pl. hűtőkészülék) működtetésére szolgálnak
 • A szállított járművek tüzelőanyag tartályában levő gázok. A záró szelepnek a tartály és a motor között zárva kell lennie és az elektromos érintkezőket meg kell szakítani
 • Az A és O csoport gázai, ha a gáz nyomása a tartályban 15O °C-on nem haladja meg a 200 kPa-t (2 bar-t). A gáz a szállítás alatt teljes mértékben gáz halmazállapotú marad.
 • A járművek üzemelése során használt felszerelésekben lévő gázok (pl. tűzoltó készülék)
 • A járművek különleges készülékeiben lévő gázok, amelyek a szállítás során ezek működtetéséhez szükségesek (pl. hűtőkészülék, fűtőkészülék)
 • Tisztítatlan, üres, telepített nyomásálló tartályok
 • Italokban és élelmiszerekben lévő gázok

Folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek:

Az ADR előírásait NEM kell alkalmazni, ha a szállított anyagok a következők:

 • Szállítási tevékenységet végző jármű tüzelőanyag tartályaiban lévő és a jármű meghajtására vagy berendezéseinek működtetésére szolgáló tüzelőanyag
 • Rakományként szállított járművek, szállítóeszközök tartályaiban lévő tüzelőanyagok, amelyek meghajtásukra vagy berendezéseik működtetésére szolgálnak

A tisztítatlan, üres csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek:

A tisztítatlan, üres csomagolóeszközök, amelyekben a 2. a 3. a 4.1. az 5.1. a 6.1. a 8. és a 9. osztály anyagai voltak, nem esnek az ADR előírásainak hatálya alá, ha a lehetséges veszély elhárítására megfelelő intézkedéseket tettek. A veszély akkor tekinthető elhárítottnak, ha az 1-9 osztály bármelyikére jellemző veszélyt elhárították.
Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek esetében az áruk szállítási kategóriákhoz vannak hozzárendelve
Ezen bekezdés alkalmazása céljából a veszélyes áruk a „0”, „1”, „2”, „3” vagy „4” szállítási kategóriához vannak hozzárendelve, amint az a 3.2 fejezet „A” táblázat 15. oszlopában jelezve van.

 • A „0” szállítási kategóriába tartozó anyagokat tartalmazott tisztítatlan üres csomagolóeszközök ugyancsak a „0”. szállítási kategóriába tartoznak.
 • A nem „0” szállítási kategóriába tartozó árukat tartalmazott tisztítatlan, üres csomagolóeszközök a „4” szállítási kategóriába tartoznak.

Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség:

Ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk mennyisége nem haladja meg az adott szállítási kategóriára az 1.1.3.6.3 pont táblázatának 3 oszlopában jelzett értéket  (ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk ugyanabba a szállítási kategóriába tartoznak) vagy az 1.1.3.6.4 pont szerint számított értéket (ha az egy szállítóegységben szállított veszélyes áruk különböző szállítási kategóriába tartoznak), akkor ezek az áruk küldeménydarabokban egy szállítóegységben szállíthatók az e pontban előírtaknak megfelelően.:

 • 0. szállítási kategória: nincs mentesség
 • 1. szállítási kategória: 20 kg
 • 2. szállítási kategória: 333 kg
 • 3. szállítási kategória: 1000 kg
 • 4. szállítási kategória: korlátlan

Ha különböző szállítási kategóriába tartozó árukat szállítanak egy járművön, akkor az „1” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak mennyisége 50-nel szorozva, az „1” szállítási kategóriába tartozó, az 1.1.3.6.3 pont táblázatához fűzött a) megjegyzés szerinti anyagok és tárgyak mennyisége 20-szal szorozva, a „2” szállítási kategóriába  tartozó anyagok és tárgyak mennyisége 3-mal szorozva, és a „3”” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak mennyisége együttesen nem haladhatja meg az 1000-t.