Munkavégzésre irányuló szerződés alapján a munkavállaló köteles munkát végezni és a munkáltató munkabért fizetni.

Munkabér formái:

 • időbér
 • teljesítménybér
 • az előbbiek összekapcsolása

 

Az időbér

A munkában töltött idő hosszától függ az összege. Meghatározható órában, napban, hétben vagy hónapban. Ebben az esetben nehéz a munkavállaló ösztönzése a jobb teljesítményre, mivel munkabére független attól.
Rendszerint ott alkalmazzák, ahol nem lehet egyértelműen meghatározni teljesítménybért.

A teljesítménybér

A munkavállaló bére az elvégzett munka eredményétől függ. Sok fajtája létezik, közülük a két legelterjedtebb:
- tiszta teljesítménybér: a munkabér teljes összege az elvégzett munka teljesítményétől függ
- kombinált teljesítménybér: itt a munkában töltött időt és a teljesítményt is figyelembe veszik

Időbér és teljesítménybér összekapcsolása

Általában ott alkalmazzák, ahol az időbér nem éri el az alapbér összegét.
Két közismert formája:

 • prémium: előre meghatározott feltétel teljesítése esetén a munkavállaló az időbéren kívül teljesítménybért, prémiumot is kap
 • jutalék: alapbér mellett vagy helyett kapja a munkavállaló a forgalom értékének egy meghatározott százalékát

A munkabér esedékessége

Minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a munkavállalónak készpénzben vagy az általa meghatározott fizetési számlára utalni.

A munkavállaló bére legalább a mindenkori minimálbér összegét el kell érje. Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén 2013. januártól ezek a következők:

 • Minimálbér (havi) bruttó 98.000 Ft
 • Szakmunkás minimálbér (havi) bruttó 114.000 Ft

Bérpótlékok

A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkabérén felül illeti meg minden olyan elvégzett munkáért, amit az általánostól eltérő körülmények között végzett. A bérpótlék számításának alapja a munkavállaló alapbére.
Ennek mellőzésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a szerződésben meghatározott alapbérét ezen körülmények figyelembe vételével állapították meg.

Típusai:

 • vasárnapi pótlék 50% - nem jár, ha a munkavállaló munkaköréből adódóan számíthat rendszeres vasárnapi munkavégzésre
 • műszakpótlék 30% - 18 és 22 óra között vézgett munkaidőre jár, feltétele, hogy a munkaidő-beosztás folyamatosan váltakozzon
 • ügyeleti pótlék 40%
 • készenléti pótlék 20%
 • munkaszüneti napra járó pótlék 100%
 • bérpótlék rendkívüli munkaidőben végzett munkáért 50% - napi munkaidőt meghaladó, a munkaidőkereten vagy az elszámolási időszakon felüli időben történő munkavégzés után jár

Távolléti díj

Távolléti díj illeti meg a munkavállalót:

 • munkaviszonyának megszünését követően a felmentési időre
 • szabadság időtartamára
 • kötelező orvosi vizsgálat tartamára
 • hozzátartozója halálakor 2 munkanapra
 • bíróság vagy hatóság felhívására szükséges személyes részvétel idejére
 • egyéb törvény által előírt esetekben

A távolléti díj összege a munkavállalónak a távollét idejére járó érvényes alapbérének időarányos része.

Állásidőre járó díj

A munkavállalót abban az esetben illeti meg, ha a munkáltató a működésében felmerült valamely okból nem tudja a munkavállalót foglalkoztatni vagy munkával ellátni, azonban munkaviszonyát továbbra is fenntartja. Ilyenkor a munkavállalónak a kiesett munkaidőre - azaz állásidőre - nem távolléti díjat, hanem alapbért köteles fizetni a munkáltató.