1. A verseny feltételeinek szabályozása

 • a versenyjog a piacgazdaságban a piaci szereplők magatartását befolyásolja
 • célja a tisztességes verseny fenntartása, védelme
 • az üzleti szervezetek számára fogalmaz meg elvárásokat, korlátokat, amellyel a versenytársak és a fogyasztók védelmét, azaz a közérdeket kívánja szolgálni
 • a versenyjog tilalmai vonatkoznak: utánzásra, hitelrontásra, kartellek létrehozására, monetáris helyzetből eredő erőfölénnyel való visszaélésre, vállalati fúziók engedélyezésére stb.

A gazdaság koncentrálásának okai

 • erősödik a kutatási és fejlesztési tevékenység szerepe
 • a gyors piaci változások gyors reagálást követelnek
 • a tömegtermelés követekeztében eladási nehézségek jelentkeznek
 • éleződik a nemzetközi verseny

A gazdaság koncentrálásának formái

Fúzió: célja a pénzügyi részesedés megszerzése más vállalkozásnál (egyik formája a felvásárlás).
Kartell: olyan gazdasági szövetség, amelyben az adott ágazathoz tartozó vállalkozások megegyezése a verseny korlátozását a piacon kialakult pozíció megerősödését célozza.

2. A piaci tökéletlenségek korrigálása

 • árszabályozás

  A kereslet-kínálat által meghatározott egyensúlyi ártól fölfelé vagy lefelé téríti el a piaci árakat illetve munkabéreket. A piacgazdaságban az árszabályozás csak rendkívüli helyzetekben alkalmazott kormányzati eszköz (magas információ - ármaximalizálás, ágazatok támogatása - árminimalizálás)
 • támogatás és elvonás

  Az állam átcsoportosítja a piaci feltételek között keletkezett jövedelmeket, amelyekkel korrigálja a társadalmilag indokolatlan arányokat, megváltoztatja a piaci szereplők magatartását, amelytől a társadalom hasznot remél
  közvetlen támogatás: költségvetésből történő árjuttatás (árkiegészítés, beruházástámogatás, állami vásárlás stb.)
  közvetett támogatás:állami bevételkiesést jelent (adómentesség, adókedvezmény)

3. A gazdaság stabilizációja

 • a gazdaság akkor stabil, ha a növekedése a teljes foglalkoztatottság, az árak viszonylagos stabilitása és kiegyensúlyozott költségvetési és fizetési mérleg mellett megy végbe
 • a stabilizáció során a kormány az összkeresletet és az összkínálatot szabályozza, centralizált tervezéssel és erőforrás allokációval (átcsoportosítás)