{autotoc}

Vezetői szerepek

Csapatépítő

A vezetői munka nem egy kész csapattal indul, a vezető feladata egy ütőképes, összetartó csapat kialakítása, összetartása. A vezető nem csak beosztottjaiért felelős személy, hanem igazi vezér akit munkatársai elfogadnak és követnek. „ Átlagos képességű emberekből átlagon felülit kihozni!”

Összekötő

A vezető összekötő kapocs a beosztottai, más csoportok és a csúcsvezetés között, feladatát akkor tudja hatékonyan ellátni ha nem csak formálisan tagja a csapatának.

Kommunikátor információszerző és megosztó

Elengedhetetlen feladata a vezetőnek. A verbális és nem verbális kommunikációs lehetőségeket egyaránt figyelembe kell vennie. A vezetőnek tisztában kell lennie, hogy az üzenetek közvetítése többféle csatornán keresztül történhet, egy üzenet amely a hivatalos csatornákon változatlanul jut át, a nem hivatalos rendszerben átalakul, megszűrhető, vagy eltorzítható. A hatékony kommunikáció fontos része a visszajelzés ami lehet pozitív és ha szükséges akár negatív is.

Delegáló delegálás

Feladat átadás, elvégeztetés. A vezető kizárólag munkával kapcsolatos felelősséget adhat át a munkatársainak és csakis azoknak akik már bizonyították, hogy az adott terület szakemberei. Fontos, hogy teljes feladatot delegáljon ne csak részfeladatokat. A vezetőnek meg kell határoznia a várt eredményeket , jó és rossz feladatokat egyaránt delegáljon, hagyja hogy a beosztott önállóan dolgozzon, és ő döntse el szüksége van-e vezetői támogatásra.

Teljesítményösztönző

A vezető a sikeres viselkedés pozitív megerősítésére törekszik, hajlandó meghallgatni az új ötleteket, megismerteti a beosztottakkal hogy a munkájuk hogyan illeszkedik a szervezet egészébe.

Konfliktuskezelő

A vezetőnek ismernie kell a konfliktusok természetét, kiváltó okait, továbbá tudni kell alkalmazni a megoldások széles skáláját.

Innovátor a szerep

Az új elgondolások (ötletek) feltárásában és felkarolásában jut kifejezésre.

Döntéshozó

A döntés minőségét, végrehajtásának sikerét nagymértékben befolyásolja a vezető döntéshozatali stílusa, autokratikus: önállóan dönt ill participativig: munkatársaival közösen dönt. A jó vezető rugalmas döntéshozatali megközelítést alkalmaz, stílusát a döntés jellegéhez és a végrehajtás környezeti megközelítéséhez igazítja.

Szóvívő

A vezetőnek ismernie és értenie kell saját csoportja és szervezete tevékenységét, alkalmazottait hogy sikeresen tudja képviselni őket a szervezeten belül és azon kívül is. Ismeri a hírek jelentőségét és a tömegkommunikációs eszközök funkcióit.

Oktató és tanácsadó

Az oktatás túlmutat az alkalmazottaknak adott utasításokon. A jó vezető „emberfejlesztő, dicsér és bírál  elismer, büntet attól függően, hogy miként reagál a dolgozó egy-egy vezetői eszközre.

Vezetői készségek

A vezetői szerepek feltételezik az alapvető írásbeli, szóbeli és nem verbális kommunikációs készséget.

Konceptuális készségek

Absztrakt gondolkodásra való képesség a vezető rátermettségével, ügyességével kapcsolatos készségek.

Kommunikációs készségek

Az információ, a gondolatok, az érzelmek és a beállítottságok küldésének, illetve fogadásának képességét jelentik.

Interperszonális készségek

Fontos a jó együttműködés céljából. Magában foglalja azt a képességet, hogy megértse és képviselni tudja mások álláspontját, hatékonyan tudja kezelni a konfliktusokat, kompromisszum kötésre legyen képes.

Szakmai készségek

Sajátos módszerek, eljárásmódok, és technikák alkalmazásának képességét jelenti, melyek szükségesek, hogy végre tudja hajtani a szakosodott feladatokat a szervezetben.