{autotoc}

Allokáció

Az allokáció az egyes termelési erőforrások piaci mechanizmusok által kialakított elosztásának korrekciójára irányuló tevékenység, amely az adózás és a költségvetési kiadások szabályozásán keresztül valósul meg.

Az allokációs politika célja a termelési erőforrások piaci automatizmusok által kialakított elosztásának korrekciója, kiegészítése, illetve helyettesítése a költségvetési kiadások és az adózás szabályozásának segítségével.

Asszimetrikus információ fogalma

A szerződő felek eltérő mértékű tájékozottsága, amely piaci torzuláshoz vezet.

Decentralizáció

Az a folyamat, amely során a döntési jogokat felsőbb szintekről az alsóbb döntési szintekre helyezik. Szükséges, mert egy központilag meghozott döntés során nem biztos, hogy minden információ a döntéshozók rendelkezésére áll, az adott térség leghatékonyabb fejlesztési irányainak meghatározásában.

Depriváltság fogalma

A depriváltság egy átlagos élethelyzetű ember számára elérhető életesélyekből való kirekesztettséget jelenti.

Lobby fogalma

A lobby eredeti jelentésében befolyás gyakorlása a törvényhozás tagjaira.

A lobbizás egyre szélesebb körben elfogadott eszköze az érdekképviseletnek az Európai Unióban, ahol közel ötezer akkreditált lobbizó tevékenykedik.

A lobbizást jogszabályok tartják keretek között, a képviselt ügyeket, a lobbizásra fordított összeget és a megbízó személyét a lobbisták kötelesek nyilvánossá tenni.

Mélyszubvenció fogalma

Az ingyenességet vagy nagyfokú támogatást.

Potyautas magatartás

Bizonyos fogyasztók anélkül élvezik a közjószág nyújtotta előnyöket, hogy azért fizetett volna.

Ha a társadalom nagy része így gondolkodik, akkor a közjószág nem valósul meg. Ezért van szükség az állami szerepvállalásra, ami minimálisra szűkíti a fizetési kötelességek megkerülését (közjavak finanszírozása adóbevételekből).

Redisztribúció fogalma

A redisztribúció jóléti intézkedés, melynek során az állam az adózással elvont pénz felett rendelkezési jogot szerez, és jövedelem újraelosztást végez.

Enyhíteni a piac által kialakított igazságtalan jövedelemkülönbségeket.

Bevétel az állam számára, hogy feladatait el tudja látni, közszolgáltatásokat tudjon biztosítani. Kulcskérdése a hatékonyság és méltányosság,a kizárólag piaci automatizmusok által vezérelt gazdaság –jóllehet hatékonyan működik, nem feltétlenül méltányos a társadalom valamennyi csoportja számára.

Szegénységi csapda

Átgondolt döntéseket igényel a szociális háló kiterjesztésének mértéke, mivel a túlzott támogatás könnyen létrehozhatja az ún. szegénységi csapdát, amelyben az állami támogatás igénybevétele esetén a jogosult rövid távon jobb anyagi helyzetbe kerül, mintha munkát vállalna.

Szubszidiaritás

Lényege, hogy a döntéseket és a végrehajtást is arra szintre kell helyezni, ahol a legtöbb információval és a legnagyobb kompetenciával tudnak hozzájárulni a cél megvalósításához.