Részmunkaidős munkaviszonyról akkor beszélünk, ha a foglalkoztatott munkaideje rövidebb a törvényben meghatározott teljes munkaidőnél. Általában 4 - 6 óra.

A többi munkaviszonyhoz hasonlóan a részmunkaidős foglalkoztatást is írásba kell foglalni. A szerződésben minden kötelező elemnek szerepelnie kell, amit a törvény előír:

 

  • munkavállaló alapbérét
  • munkakörét
  • munkavégzés helyét
  • felek nevét, illetve a munkaviszony szempontjából lényeges adataikat
  • napi, illetve heti munkaidő tartamát
  • a munkaszerződés határozott vagy határozatlan idejűségét
  • próbaidő tartamát

Munkabér

Legalább a törvényben meghatározott kötelező legkisebb minimálbér időarányos része illeti meg a munkavállalót.

Szabadság, betegszabadság, táppénz

Törvényi szabályozás nem tartalmaz korlátozást, mely szerint csak a teljes munkaidőben dolgozót illetné meg a szabadság. Ha a foglalkoztatott a hétnek minden munkanapján munkát végez, ugyanolyan mértékű szabadság illeti meg, mint a teljes munkaidős munkavállalót. Eltérés a szabadság idejére járó juttatás összegében van - a napi 4 órás munkaidőben dolgozót 1 szabadságnapra 4 órai átlagkereset illeti meg.
Abban az esetben, ha a munkavállaló csak a hét meghatározott napjain végez munkát, és hetente 2 napnál többet nem dolgozik, akkor a hét minden napja munkanapnak számít - kivéve a pihenő- és a munkaszüneti napokat.

Társadalombiztosítási ellátásra és táppénzre is jogosult minden biztosított. Munkaviszonyban álló személyek a törvény alapján biztosítottnak minősülnek tekintet nélkül arra, hogy teljes vagy részmunkaidőben vannak foglalkoztatva.
Ezek alapján megjár a 15 nap betegszabadság is.
A juttatás összege e tekintetben is időarányosan csökken. Több munkáltatónál egyidőben végzett részmunkaidős foglalkoztatás esetén a járulékalapot képező jövedelmeket összeszámítják.

Felmondás és végkielégítés

A munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére ugyanazok a törvényi szabályozások vonatkoznak, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottakéra.
Ugyanolyan feltételek mellett megilleti a felmentési idő, a felmentési időre járó időarányos távolléti díj és az átlagkeresetével arányos végkielégítés is.

 

Összefoglalva, látható tehát, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatottra ugyanazok a törvényi szabályozások - jogok és kötelezettségek - vonatkoznak, mintha teljes munkaidőben dolgozna. Eltérés egyedül a különböző juttatások, illetmények mértékében van, mivel azok időarányos része illeti meg őt.