Singer-Prebis tétele

A cserearányok romlásának egyik legfontosabb oka a fejlett és fejlődő országok által exportált termékek közötti alapvető különbség.

A fejlődő és a fejlett gazdaságok közötti kereskedelmet meghatározza , hogy a fejlődők elsősorban munkaerőintenzív és primer, míg a fejlett gazdaságok tőkeintenzív és feldolgozóipari termékeket exportálnak. A piaci szerkezet és a termékek iránti kereslet rugalmassága eltérő. Ez a fejlődő országok számára érzékelhető cserearány –veszteséggel jár, mert a termékeik iránti kereslet a fejlett gazdaságokban rugalmatlan és ennek következtében exportkínálatuk növekedése elmarad a fejlettek DGP-jének növekedésétől.