A vállalkozási szerződésben a vállalkozó valamely dolog

  • tervezését
  • elkészítését
  • feldolgozását
  • átalakítását
  • javítását
  • üzembe helyezését

vagy más munkával elérhető eredmény létrehozását vállalja, a megrendelő pedig ezek átvételét és a vállalkozói díj megfizetését.

Vállalkozói díj

A díj összegében a felek szabadon állapodhatnak meg. A díj tartalmazza a vállalkozó összes költségét, beleértve a bér- és anyagköltséget is, valamint a vállalkozó nyereségét is.
A vállalkozói szerződés eredményköteles, így a megrendelő a díjfizetésre csak a vállalkozás teljesítésekor kötelezhető. A felek a szerződésben megállapodhatnak a szolgáltatás bizonyos részeinek teljesítése utáni részszámlázásban is.
Mivel díjfizetés csak a teljesítéskor esedékes, fontos a szerződésben meghatározni a teljesítési határidőt vagy határnapot.

Vállalkozó kötelezettsége és jogai

A vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott eredmény gazdaságos és gyors létrehozása és szolgáltatása a meghatározott határidőig.
Minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni kell a megrendelőt, mely befolyásolja a vállalkozás eredményességét vagy teljesítését az adott határideig.
A vállalkozónak jogában áll alvállalkozóval vagy egyéb személyekkel együtt végezni a megrendelést. Az ebből adódó többletköltséget nem számolhat fel és az ebből eredő károkért és munkáért is úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

A megrendelő kötelezettsége és jogai

A megrendelő köteles a szolgáltatás átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére.
A megrendelőnek titoktartási kötelezettsége is van a vállalkozóval szemben. A vállalkozó új megoldásait, ismereteit, melyet a szerződés teljesítéséhez használt fel, csak a vállalkozó hozzájárulásával teheti közismertté.
A szerződés teljes tartama alatt a megrendelőnek jogában áll a vállalkozó tevékenységét ellenőrizni. Alkalmanként lehetőséget ad a szerződés a felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzésére is.
A megrendelőnek utasítási joga van. A vállalkozó ezek figyelembe vételével kell eljárjon, ugyanakkor a megrendelő utasításai nem irányulhatnak a munka megszervezésére.

Elállás és következményei

A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, nem feltételhez kötött, így indokolni sem kötelező. Mindaddig élhet ezen jogával, amíg az átadás – átvétel meg nem történt. Ilyen esetben a megrendelő köteles a vállalkozó teljes kárát megfizetni.
Elállás esetén a szerződést kötés előtti állapotot kell visszaállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, a bíróság a szerződést a jövőre nézve szünteti meg és az elállás időpontjáig teljesített szolgáltatások díja illeti meg a vállalkozót.