Magánszemély és cég is lehet adós.
Cégminősítés alatt a gazdasági helyzet feltárását és meghatározott szempontok szerinti megítélését értjük. Célja, hogy a cég jogi és mikro ökonómiai jellemzőit megvizsgáljuk.

 • Besoroló rendszer
 • Diagnosztikai rendszer
 • Minősítési skála
 • Alapvető követelmények a minősítési rendszerrel kapcsolatban
 • A vizsgált cég valamennyi folyamatát fogja át
 • Minden méretű és típusú gazdasági egység minősítésére alkalmas legyen
 • Adatforrás és a minősítés megbízható legyen, kontrolálható és változtatható algaritmusokból álljon
 • A végeredmény tömöríthető információkat tartalmazzon
 • Minden elemében továbbfejleszthető legyen

Az adósminősítési és cégminősítési rendszer közös vonásai:

 • A cég helyzetét vizsgálja át. Múltbeli események vizsgálata, mutatószámok a gazdasági eseményeknél, éves beszámolókból nyerik, adott vállalkozás pénzügyi, vagyoni helyzetét mutatják. Du Pont rendszer - több mutatót összegez (csak nyugaton)
 • Cég vezetőségének vizsgálata, mi függ a cég vezetésétől, mennyire központosított a cég
 • Piaci versenyhelyzet elemzése, előállítási tevékenység és maga a termék milyen eladhatósággal rendelkezik. A termékcsoportokat vizsgálják és ez milyen hatással van a cégre

Magyarország adósminősítés szabályai:

1994-ben az állami Bankfelügyelet állított össze egy szabályzatot, amiben a kötelező tartalmi és az ajánlott követelmény is benne van.

 • A jövőbeli fizetőképesség elbírálása
 • Kérelmező pénzügyi helyzete
 • Adósminősítés belső szabályai
 • Minősítés során szerzett információk felhasználási módjai

Változhat az elbírálási rendszer a mutatószámok szerint vagy a mutatók a mutatók változását nézik.

Adósminősítés elvi szempontjai (5/c eljárás)

 • Karakter:
  Az adós jellemét, visszafizetési kézségét mutatja
 • Kapacitás:
  Visszafizetési képesség, ügyfélről kapott információ az adatokból, pénzügyi beszámoló, bank referenciák, tőzsdén jegyzett vállalkozásnál az éves beszámoló, üzleti terv
 • Vagyon:
  A vagyon adja a vállalkozás biztonságát és felszámolás esetén fedezetet nyújt. Mennyi a tőke ellátottsága a cégnek, hogyan növekszik a vagyon
 • Biztosítás:
  Az ügyfél folyósítási kockázatot vagy túl nagy hitelt látnak, akkor kérnek biztosítékot
 • Feltételek

Minősítés logikai rendszere:

Kockázatkezelésen keresztül minősítik

 • A bank ügyfeleit
 • Az ügyletet
 • A társ pénzügyi intézményeket
Minősítendő ügyfél
 • Erősségei: piaci és egyéb lehetőségei
 • Gyengeségei: kockázat mértéke

Ügyfél minősítési módszerek:

 • Statikus változat:
  Számszerűsíthető múltbéli adatokkal, mennyiségi mutatókat alkalmazzák
 • Dinamikus változat:
  Jövőt meghatározó tényezőkre épít. Vezetőség vagy a manegement sikerességét nézik. Termék és szolgáltatás várható növekedése. Piac nyerése és a jövedelmezőség

A jó adatminősítés nem csak a figyelmeztető, hanem a változást kezelő adatokat is tartalmaz.

3 meghatározó területen használják az adósminősítést:

 • Társ pénzintézetek
 • Egyéb ügyletek
 • Kiemelt ügyletek: A bank kezelésében létfontosságú szerepet játszik. Jellemzően kiemelkedő a hitelképességük és nagy hitelállománnyal rendelkeznek

Kedvezmény:

 • Kedvező konstrukció,
 • Jutalék kedvezmény,
 • Soron kívüli kezelés,
 • Gyorsított cenzúra eljárás,
 • Új termékek esetén elsőként értesítik

Negatív kiemelt ügyfelek (problémás): részletes monitoring szükséges

Az ügyfélminősítési eljárás információforrásai:

 • Banki referencia kategóriákba, skálákba sorolják be az ügyfelet
 • Adós kereskedelmi partnerei kevésbé megbízható
 • Adós versenytársainak hitelképességet vizsgáló cégek is léteznek, rajtuk keresztül is minősítenek. Az ilyen cégek pénzügyi garanciát is vállalnak (pl. MOOD’S)
 • Tőzsdén jegyzett vállalatok éves jelentése (félévente friss)
 • Tőzsdei vélemény kikérések, céglátogatás, cég nyilvántartó rendszer, cégbíróság

Az ügyfélminősítési eljárás lépései:

 • Hitelkockázati tényezők felmérése
 • Üzleti kockázat elemzése
 • Ország es régió kockázat vizsgálata
 • Iparág és működési kockázat elemzése
 • Versenyhelyzet vizsgálata
 • Kínált termék vagy szolgáltatás vizsgálata
 • Adós szervezeti felépítése és a managemant sajátosságai
 • Pénzügyi kockázat elemzése
 • Szubjektív értékelés

Hitelfedezetek, biztosítékok:

 • Fedezet a hitelkihelyezéssel kapcsolatos megtérülési kockázatot hivatott csökkenteni. Ügyfél szerződésekor vagy nem fizetésekor.
  A fedezet természetes visszafizetési forrást jelent.
 • Biztosíték amely a vissza nem fizetés esetén lép életbe.

Biztosítékok csoportosítása:

 • Dologi biztosítékok (zálogjog, óvadék, közraktárjegy)
 • Személyi biztosítékok (kezesség, kézfizető, bank garancia, állami garancia, alapítványi garancia)
 • Egyéb biztosítékok (engedményezés, opció vételi jogot jelent)

biztosítás lényege, hogy erősebb legyen a fizetési hajlandóság.

Fedezetértékelés szempontjai:

 • Értékbecsült
 • Forgalom képes
 • Biztosított
 • Tehermentes

A hitelbízálati döntést befolyásoló tényezők:

 • Ügyfél típusa
 • Ügyfél adósminősítése
 • Ügylet fajtája
 • Kockázat
 • Fedezeti ráta: milyen mértékben tudja elfogadni a bank a biztosítékot

Fedezeti ráta = hitelbiztosítéki eladhatóság mértéke / összes banki költség