Humán erőforrás ellenőrzése

 • Létszám alakulása
 • Létszám összetétele
 • Munkaidő kihasználása
 • Termelékenység
 • Bérgazdálkodás egyes elemek aránya

Költséggazdálkodás ellenőrzése

 • Költség tervezés ellenőrzése, takarékosság vizsgálata, költség csökkentési lehetőségek figyelembe vehetősége, információs rendszer megléte
 • Utalványozás szervezeti feltételek, normák megléte, bizonylati rend
 • Költségek alakításának ellenőrzése
 • Közvetlen és közvetett költségek elszámolása, költségnemek elszámolása

Külkereskedelmi tevékenység ellenőrzése

 • Forgalom iránya
 • Összetétele
 • Deviza gazdálkodás
 • Marketing munka piackutatás hatékonysága
 • Árképzés

Kereskedelem ellenőrzése

 • Nagykereskedelem áru összetétel és a szállítók vizsgálata
 • Kisker/vendéglátó egészségügyi előírások betartása, kiszolgálás színvonala, leterheltség

Ellenőrizni kell

Beszerzés

 • Szállító kiválasztás elve
 • Aparátus
 • Szerződések
 • Átvétel szabályossága

Készletezés/készletgazdálkodás

 • Készletszintek betartása
 • Készletgazdálkodási modell
 • Készlet mobilitása
 • Tárolás körülményei

Értékesítés

 • Személyi tárgyi feltétel
 • Időbeli alakulás

Leltározás

 • Nyilvántartások vezetése

Műszaki fejlesztés ellenőrzése

Termékfejlesztés és gyártás vizsgálata.

A műszaki fejlesztések ellenőrzésének szakaszai

 • Előkészítés során végzett ellenőrzés: jogos-e a fejlesztés, megvalósítható-e, mennyire korszerű.
 • Végrehajtás során végzett ellenőrzés: programszerűség vizsgálata, dokumentáció, pénzfelhasználás, számviteli elszámolás.

Saját termelésű készletek ellenőrzése

Raktárra vétel

 • Átvétel
 • Ki?
 • Hogyan?
 • Bizonylatolás

Önköltség számítás

Értékesítés, kiszállítás

 • Szerződések
 • Okmányok

Számviteli elszámolás

Tárgyi eszközök ellenőrzése

 • Beruházások megalapozottsága, kivitelezése
 • Kapacitás kihasználása
 • Karbantartási tevékenység hibajavítás, megelőzés
 • Selejtezés

Utalványozás ellenőrzése

Felhasználás engedélyezése. Ellenőrzi az utalványozó szervek kialakítását, a normák kidolgozását, utalványozás bizonylati rendjét.

Vagyonvédelmi ellenőrzés

Vállalatirányítási rendszer ellenőrzése

 • Tervezési rendszer ellenőrzése: vizsgálhatjuk milyen típusú tervek készülnek, kik vesznek részt a kidolgozásban, alternatívák, kidolgozás.
 • Szervezeti rendszer ellenőrzése: a jelenlegi szervezet alkalmas-e a feladatok végrehajtására, milyen a munkamegosztás az egységek között.
 • Információs, döntési rendszer ellenőrzése: döntési szintek elhelyezkedése: ott történik-e a döntés, ahol az info rendelkezésre áll. Adatok minősége és a bizonylati rend ellenőrzése.
 • Érdekeltségi rendszer ellenőrzése: egyéni és kollektív érdekeltség összhangba van-e. Érdekeltség típusa, hatékonysága.
 • Ellenőrzési rendszer ellenőrzése: milyen ellenőrzések vannak a vállalatnál, átfogják-e a vállalati tevékenységeket, mennyire szabályozottak, intézkedések hatékonysága.