{autotoc}

A vezetői ellenőrzés a vezetők által személyesen gyakorolt irányítási tevékenység szerves része és annak elengedhetetlen követelménye.

A vezetői ellenőrzés szintjei

  • A felső vezetés
  • A középszintű vezetők
  • Az alsó szintű vagy munkahelyi vezetők

A vezetői ellenőr eszközei

  • Információ szerzés
  • Aláírási jog gyakorlása
  • Beszámoltatás
  • Helyszíni ellenőrzés
  • Kontrolling

A vezetői ellenőrzés hatékonyságának alapfeltétele a hatáskörök elhatároltsága, valamint a gyors, pontos és döntés centrikus információáramlás. Eredményességét a folyamatosság, a rendszeresség, a szakszerűség és a pontosság biztosítja.

A vezetői ellenőrzés általános módszerei

Az információs rendszeren alapuló ellenőrzés

A belső és külső információk értékelése alapján a vezetők tájékozódhatnak a célok, feladatok teljesítéséről. Ez a vezetői szintek szerint elrendezett statisztikai, számviteli és más információk elemzését, értékelését, ellenőrzési célú felhasználását jelenti.

A beszámoltatás

Az aláírási jogon alapuló ellenőrzés

Az aláírási jog gyakorlásával végzett ellenőrzés azon alapul, hogy az engedélyezési, utalványozási, ellenjegyzési joggal felruházott vezető ellenőrzést végez. Megteremti az aláírásra kerülő iratok tartalmi és formai ellenőrzésének lehetőségét és kötelezettségét.

A közvetlen helyszíni ellenőrzés

A közvetlen helyszíni ellenőrzés fontos ismeretek szerzését teszi lehetővé az üzemek, műhelyek, üzletek, a munkák helyzetéről, a dolgozók személyes gondjairól, javaslatairól stb. Fontos, hogy a vezetők tervszerűen, rendszeresen folytassanak közvetlen helyszíni ellenőrzést.

Komplex vezetői ellenőrzések

A helyszíni ellenőrzés körébe tartoznak a komplex vezetői ellenőrzések, melynek 2 formája: a munkaköri ellenőrzés és az eredmény ellenőrzése. A munkaköri ellenőrzés keretében a közép- és alsó szintű vezető váratlanul bekapcsolódik beosztottja munkájának folyamatába. Az eredmény ellenőrzésével a vezető egy meghatározott időpontra vonatkozóan megvonja a beosztott vezető tevékenységének mérlegét és megállapítja, hogy sikerült-e elérni a kitűzött célt. A vezetői ellenőrzést segítő módszerek: a kérdéssorozatos ellenőrzés, az információs teszt, a hálótervezési eljárások és az értékelemzés.