Az állami tulajdonban lévő vagyon kezelője az Állami Privatizációs Rt. (ÁPV Rt.), amely egyszemélyes részvénytársaság, részvénye névre szóló és forgalomképtelen. A kormány évente köteles az Országgyűlésnek beszámolni az ÁPV Rt. tevékenységéről. E beszámoló mellékletét képezi az Állami Számvevőszék jelentése az ÁPV Rt. tevékenységéről. Az ÁPV Rt. Igazgatósága legalább kéthetente egyszer ülést tart. Az Igazgatóság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a kormány nevezi ki és menti fel. Az ellenőrzés alapvetően a 11 tagból álló felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. A beszámolót választott könyvvizsgáló ellenőrzi. A felügyelőbizottság:

  • Ellenőrzi az ÁPV Rt. Igazgatóságának, ill. ügyvezetésének tevékenységét
  • Megvizsgálja a társaság üzleti könyveit és iratait, melyhez szakértőt is igénybe vehet
  • Véleményezi az üzletpolitikájáról szóló éves jelentést, az éves beszámolóját és a vagyonáról, vagyonkimutatásáról készült jelentéseket
  • Ellenőrzi az ÁPV Rt. által lefolytatott versenyeztetési eljárások szabályszerűségét
  • Elősegíti az Állami Számvevőszék előírt ellenőrzési tevékenységét.