A szövetkezet ellenőrző szerve a felügyelőbizottság. A legalább 3 tagú felügyelőbizottságot és annak elnökét a közgyűlés választja. A felügyelőbizottság ellenőrzési jogköre keretében megvizsgálhatja a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet. Indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak felmentését, felelősségre vonását, valamint a közgyűlés összehívását. A felügyelőbizottság vizsgálatai keretében jogosult minden iratba betekinteni, a vezetőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérni, továbbá részt vehet a belső ellenőrzés vizsgálataiban. A felügyelőbizottság az éves beszámoló alapján értékeli a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodását. E nélkül az éves beszámolóról érvényes határozat nem hozható. A felügyelőbizottság a közgyűlésnek legalább évente egyszer beszámol.