A törvény szabályozza, az alapító okiratokban rögzíteni kell. A gazdálkodásban gyakran elkülönül a tulajdon és annak működtetője, ami azt jelenti, hogy a tulajdonos és a vezető személye nem azonos. Tulajdonosi ellenőrzés az, amikor a tulajdonos a vállalkozás vezetésével arra felkészült személyt, menedzsert bíz meg. A tulajdonost az érdekli, hogy az általa kinevezett vagy választott vezető milyen hatékonyan, eredményesen gazdálkodik a rábízott eszközökkel, alkalmas-e a megfelelő tartós jövedelmezőség elérésére. A tulajdonosi ellenőrzés egyrészt a döntést megelőző és megalapozó, másrészt a végrehajtást számon kérő és segítő ellenőrzés lehet. A tulajdonosi ellenőrzések tartalmuk szerint két csoportba sorolhatók:

  • Az alapszabályon, alapító okiraton alapuló ellenőrzések
  • A szerződéseken alapuló, a tulajdonhoz kapcsolódó eseti érdekeket védő ellenőrzések

Az első esetben a tulajdon működtetésének egészére kiterjed, míg a második esetben a hitelező érdekének megfelelően egyetlen konkrét célra, tárgyra, összegre irányul.