Az államok között létrejött, 1993. november 1-én életbe lépett Maastrichti Szerződés, amely új típusú kapcsolatot jelent az Európai Unióval. A szerződés az EU-t olyan jogosítványokkal ruházza fel, amelyek közvetlenül érintik a tagállamokat. Eszerint az EU jogrendszernek elsőbbsége van a saját nemzeti jogrendszerrel szemben. Az Unió és egyes tagállamok belső jogának egymáshoz való viszonyára jellemző, hogy a közösségi jog magasabb szinten helyezkedik el. Nem az alkotmányok viszonyára vonatkozik, hanem a törvények érvényességére. Az Európai Unió tagországai kötelesek eleget tenni a jogharmonizációs kötelezettségüknek. Ez azt jelenti, hogy a tagországok jogszabályait összhangba kell hozni az EU jogszabályaival. Vagyis a Magyar Köztársaság jogalkotói által megalkotott jogszabályoknak, rendeleteknek, határozatoknak bele kell illeszkednie az EU jogforrásának hierarchiájába. A Magyar Köztársaság jogállamiságának alapvető eleme a jogbiztonság. Ez azt jelenti, hogy a jog egésze és az egyes jogszabályok legyenek kiszámíthatóak és előrelátóak a címzett részére. A jogbiztonság megköveteli a pontos, világos, jól értelmezhető fogalmazást. Ez az alapvető követelmény az EU törvényeire, irányelveire, határozataira szintén vonatkozik.