Állami vagyon összetétele, rendeltetés és vagyonnal történő gazdálkodás alapján:

 1. Államháztartás vagyona: az államháztartás alrendszereinek ellátását közvetlenül szolgáló vagyontárgy, amely felett jogszabályban meghatározott személy, illetve szerv rendelkezik.
  • kincstári vagyon: állami feladatok ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését, a nemzetgazdaság céljainak megvalósítását segíti elő. Állam közhatalmi, közérdekű, továbbá egyes gazdasági célú feladatai ellátásához szükséges vagyon.
  • helyi önkormányzatok vagyona, elemei:
   • törzsvagyon, azok a vagyonelemek, amelyek nem nélkülözhetők a kötelező önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátásához vagy a közhatalom gyakorlásához. Vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes.
   • helyi önkormányzat egyéb vagyona: saját hatáskörében elidegenítheti, gazdasági társaságba beviheti, megterhelheti, ha azzal a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti
  • társadalombiztosítás vagyona
   Társadalombiztosítás: a társadalom közös kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere. Egészségbiztosítási Alap, Nyugdíjbiztosítási Alap működését szolgáló vagyon.
   Kizárólag állami tulajdonban lévő vagyontárgyak: a föld méhének kincsei, felszín alatti vizek, folyóvizek, természetes tavak, elhagyott folyómeder, folyóvízben újonnan keletkezett sziget, országos közutak, vasutak, ország területe fölötti légtér.
 2. Állam vállalkozói vagyona: állami vállalatok vagyona, az államnak a részvénytársaságoknál, valamint a korlátolt felelősségű társaságoknál lévő tulajdonosi részesedése képezi.
  Az állam vállalkozói vagyonát, a vagyon tulajdoni sorsa alapján két csoportba soroljuk:
  • időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon: államnak az a vállalkozói vagyona, melyet az állam magántulajdonosok részére értékesít, privatizál. Az időlegesen állami tulajdont képező vállalkozói vagyon: kezeléséről, hasznosításáról APV Rt. gondoskodik (privatizáció megtörténtéig).
  • tartósan állami tulajdonban maradó vagyon: országos közüzemű szolgáltató tevékenységet végező, nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségűnek minősülő, honvédelmi vagy más különleges feladatot megvalósító állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vagyona. Kincstári vagyonkezelő jogot a KVI által kiírt pályázat alapján lehet megszerezni. Az állam vállalkozói vagyonának kezelésére az ÁPV Rt. megbízási, vállalkozási és portfolió szerződést köt