Ezek a cselekmények vagyon elleni bűncselekmények vagy tulajdon elleni támadások és szabálysértések.

Sikkasztást követ el az, aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja vagy azzal sajátjaként rendelkezik. Gazdasági társaság vagyona az alapító szempontjából idegen dolog, így ennek eltulajdonítása vagy ezzel sajátjaként rendelkezés is sikkasztás. Amennyiben a bűncselekmény értéke a 10 e Ft-ot nem haladja meg, szabálysértésnek minősül.

Csalást követ el, aki jogtalan haszonszerzést végez, mást tévedésbe ejt és tart, ezzel kárt okoz. Amennyiben a cselekmény értéke a 10 e Ft-ot nem haladja meg, szabálysértésnek minősül.

Hűtlen kezelést valósít meg az, aki idegen vagyont kezel és kötelezettségének megszegésével kárt okoz. Amennyiben a cselekmény értéke a 10 e Ft-ot nem haladja meg, szabálysértésnek minősül.

Tulajdon elleni szabálysértés a rablás, lopás. Jogellenes tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet annak minősít. Csak magánindítványra indul a büntetőeljárás, ha a sértett az elkövető hozzátartozója.