Az alapítványok és a közalapítványok a társadalmi szervezetekhez tartoznak, amelyeknek működését az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szabályozza.

Alapítványt alapíthat magán személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az alapító okiratnak tartalmaznia kell az alapítvány nevét, székhelyét, tevékenységét, célját, vagyonát és annak felhasználási módját.

Az alapítvány kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet folytathat. Az alapítványt a székhelye szerint illetékes megyei bíróság tartja nyílván. A kuratórium kijelöléséről rendelkezni kell.
Az alapítvány megszűnik, ha a bíróság a nyilvántartásból törli, ha a cél megvalósult vagy a működésre kijelölt idő eltelt. Megszűntethető az alapítvány ügyészi keresetre, bírósági intézkedésre ha a kuratórium veszélyezteti a cél megvalósulását.

A közalapítvány az alapítványok egy speciális típusa, amit az Országgyűlés, a Kormány, vagy helyi önkormányzat képviselő-testülete hozhat létre valamely közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása érdekében.
Az alapító okiratban kötelező kijelölni a vagyon kezelésével megbízott szervet, kuratóriumot, melynek tevékenységét könyvvizsgáló felügyeli.
A közalapítvány megszűnése az általános szabályok szerint, ezen kívül ha az alapító kéri azt, mert a közfeladat ellátása irányi igény megszűnt.