Adócsalás 

Adócsalást követ el, aki az adókötelezettség megállapításának szempontjából jelentős tényre vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz vagy tényt elhallgat, más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti. Az adócsalás vétség, mely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntethető. 3 évig terjedő a szabadságvesztés ha az adóbevétel nagyobb mértékben, 5 év ha jelentős mértékben, 8 év ha különösen nagy mértékben csökken.

Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás

Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást követ el az a munkáltató, aki munkaszerződés nélkül vagy színlelt szerződéssel a munkavállalója részére járó személyi jellegű juttatáshoz kapcsolódó közteherviselési kötelezettségének teljesítését elmulasztja. Kis mértékű adóbevétel csökkenésnél a büntetés 2 évig terjedő szabadságvesztés, nagyobb mértékűnél 3 év, jelentős mértékűnél 5 év, különösen nagy mértékűnél 8 év. Büntetendő az is, aki a behajtást késlelteti vagy megakadályozza.

EU Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése

Bűntettnek minősülő bűncselekményt követ el, aki az EU Közösségek költségvetését megkárosítja, a Közösség nevében kezelt pénzalapokból származó támogatásokkal, költségvetésbe történő befizetésekkel kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, hamis okiratot használ fel, az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy megtévesztésre alkalmas módon, hiányosan tesz eleget, az ezekkel összefüggő kedvezményt a jóváhagyott céltól eltérően használja fel.
5 évvel büntetendő a gazdálkodó szerv vezetője, felügyelő bizottságának tagja ha a magatartást a gazdálkodó szerv érdekében követi el, illetve ha kötelezettségének teljesítésével a magatartást megakadályozhatta volna.
Ezeknél a bűncselekményeknél a védett jogi tárgy az EU Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony működése, a pénzalapok és az EU költségvetése.