A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetve egyéb magatartásra kötelezett a kötelezettségét teljesítse. Állami kényszer lehet vagyoni jog korlátozása, személy elleni kényszercselekmény.

A végrehajtás elrendelése végrehajtható okirattal történik ami lehet végrehajtási lap, bírósági végrehajtási záradék, bírósági végrehajtást elrendelő letiltó határozat, bírósági büntetésekről szóló értesítés, bűnügyi zárlat.
A végrehajtás általános feltétele: a végrehajtandó határozat kötelezést tartalmazzon, jogerős vagy előzetesen végrehajtható legyen, a teljesítési határidő elteljen.
A végrehajtás alatt felmerülő költségeket a végrehajtást kérő előlegezi meg és az adós viseli. A végrehajtó a helyszíni eljárásról, valamint más cselekményekről jegyzőkönyvet készíti.
A végrehajtást köteles a bíróság felfüggeszteni, ha azt a végrehajtást kérő kívánja, kivételes esetben az adós kérelmére.
A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el.

Közigazgatási határozat végrehajtása állami kényszerrel is érvényesíthető, a kötelezett vagyoni jogai, illetve személyes szabadsága is korlátozható.
A hatóság döntése végrehajtható, ha a pénzfizetésre, tevékenységre vagy attól való tartózkodásra megállapított határidő eredménytelenül telt el, vagy a kötelezettséget a fellebbezési jogra tekintet nélkül kell végrehajtani.
A végrehajtást az első fokú határozat végzéssel rendeli el. A végzésben meg kell határozni a kötelezettség pontos tartalmát, csatolni kell az ellenőrzési jegyzőkönyvet, pénzfizetésnél meg kell jelölni a felmerült késedelmi pótlékot.
A végrehajtás foganatosítását önkormányzati hatósági társulás vagy bírósági végrehajtó végzi.  A végrehajtásra való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy a határnapot követő naptól számított 5 év elteltével évül el.

A hatósági ellenőrzés célja a jogszabályban foglalt rendelkezések betartásának, illetve a hatósági határozatban foglaltak teljesítésének ellenőrzése. Az ellenőrzés keretén belül kérheti a hatóság adatok szolgáltatását, iratok bemutatását. A hatóság helyszíni ellenőrzést tart az ügyintéző, szakért és felhatalmazott más személy részvételével, szükség szerint a rendőrség közreműködését is kérheti. Helyszíni ellenőrzésről az ügyfelet előzetesen értesíteni kell, magánlakásban 8 és 20 óra között végezhető. Az ellenőrzés során a hatóság iratokat, tárgyi bizonyítékokat végzéssel lefoglalhat. Az ellenőrzésről, a megállapításról, nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ellenőrzés eredményeként a hatóság figyelmeztet, felszólítja az ügyfelet, eljárást indít, más hatóságnál eljárást kezdeményez.