A számvitel rendjének megsértését követi el, aki beszámolási, könyvvezetési és egyéb kötelezettségét, valamint a bizonylati fegyelmet megszegi, ezzel a vagyoni helyzet áttekintését, ellenőrzését megnehezíti. Vétségnek minősül.

Pénzmosásnak számít, aki más által elkövetett bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett anyagi javakat elrejt, annak eredetét eltitkolja, arról hamis adatot szolgáltat. Ezeket az anyagi javakat 3. személynek megszerzi, használja vagy felhasználja. Súlyosabb a büntetés, ha a tevékenységét üzletszerűen vagy szervezet keretében pénzintézet tisztségviselőjeként, hivatalos személyként, ügyvédként követi el.

Bűntettet követ el továbbá, aki a pénzmosásra vonatkozó törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Járulékos tettről van szó, más által elkövetett bűncselekményből származó vagyoni előny természetének leplezését biztosítja.

Csődbűncselekményt követ el, aki a gazdasági szervezet fizetésképtelensége esetén a fedezetül szolgáló vagyon elrejti, eltitkolja, megrongálja, megsemmisíti. Színlelt ügyletet köt, veszteséges ügyletbe kezd. A vagyont ténylegesen vagy színlelve csökkenti.