Jogorvoslati eljárásra az ügyfél kérelme alapján kerülhet sor.

Fellebbezés az első fokú határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet benyújtani. Nincs helye fellebbezésnek ha bírósági felülvizsgálatra van lehetőség vagy méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen. Fellebbezés elbírálására jogosult szerve: képviselő-testület, Közigazgatási Hivatal vezetője.

A fellebbezést elbíráló másodfokú szerv a megtámadott határozatot helybenhagyhatja, megváltoztathatja, megsemmisítheti, új eljárást rendelhet el.
Jogerős határozat bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül lehet kérni. Jogerős határozat elleni újrafelvételi eljárást az új tény, adat vagy bizonyíték tudomásszerzésétől számított 15 napon belül lehet kérni.
Méltányossági eljárásban az ügyfél a határozat végrehajtása alól mentesítést kérhet. Hivatalból kerül sor jogorvoslatra felügyeleti eljárás keretében, alkotmánybírósági határozat alapján és ügyészi óvás alapján.