Külkereskedelmi ügyletek az országok közötti gazdasági kapcsolatokban valósulnak meg. Olyan külföldön végzett tevékenységek sorozata, amely konkrét üzleti célok elérésére irányul. A külkereskedelmi ügylet tárgy lehet áruk adásvétele, áruk cseréje, áruk bérlete, vállalkozási tevékenység.

Különleges külkereskedelmi ügyletek:

 • nemzetközi csereügyletek
 • reexport típusú ügyletek (harmadik országba továbbexportálnak)

Vállalkozástípusú ügyletek keretében a vállalkozó valamely eredmény létrehozására köt szerződést:

 • Licencia: tárgy jogi oltalom alatt álló műszaki, szellemi ismeret. Tartalom szempontjából lehet szabadalom, fortély szerződés – receptúra, műszaki tudás tapasztalat átadása. Védjegy licencia szerződés a kereskedelmi név használatára jogosít.
 • Franchise szerződések: az árut vagy szolgáltatást kereskedelmi név vagy védjegy alapján forgalmaznak.
 • Kooperáció: amely tartalma egy együttműködés, kutatásra, gyártásra, termék bevezetésre, piacszervezésre.
 • Export fővállalkozás: olyan összetett műszaki- gazdasági- kereskedelmi tevékenység, amelynek során a fővállalkozás a saját és alvállalkozói tevékenységét összehangolja A fővállalkozót eredményfelelősség terheli, egyedül és oszthatatlanul felel szerződésbeli vállalása teljesítéséért.
 • Lízing: a lízingbe adó valamely ingó tárgyát vagy ingatlan a lízingbe vevő számára meghatározott időre használatba adja, időszakonként fizetendő díj ellenében, amelyet később a lízingbe vevő meg is vásárolhat.
  Két altípusa van:
  • finanszírozási (visszavonhatatlan bérleti szerződés a bérleti időszak alatt a bérbeadó költségei megtérülnek)
  • operatív lízing esetében a bérlő fenntarthatja magának a szerződés felbontásának jogát így ugyanaz a berendezés többször is bérbe adható.