A munkavégzés szabályai egyrészt a foglalkoztatóra vonatkoznak, aki köteles a munkavégzéssel kapcsolatos feltételeket megteremteni (munkaeszköz, bérfizetés, továbbképzés), másrészt a munkavállalóra, aki köteles munkára alkalmas állapotban személyesen a munkavégzés helyén megjelenni, a tőle elvárható szakértelemmel a megfelelő munkateljesítményt nyújtani.

A teljes munkaidő mértéke napi 8, heti 40 óra. A felek ettől eltérő időtartamban is megállapodhatnak, azonban legfeljebb napi 12, heti 60 óra lehet a munkaidő. A munkaidőt a munkáltató osztja be, amelyet legalább 7 nappal korábban, 1 hétre előre közölni kell a munkavállalóval.
A napi munkaidő befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább 11 óra pihenőidőt kell biztosítani. A kollektív szerződés 8 óra pihenőidőt is előírhat készenlét, többműszakos munkarend és idénymunka esetén. A heti 2 pihenőnap közül az egyiknek vasárnapra kell esnie.

A munkavállalót a munkaszerződésben meghatározott személyi munkabér illeti meg, amely lehet időbér, teljesítménybér vagy a kettő kombinációja. Ha a teljesítmény nemcsak a munkavállalón múlik, akkor garantált bért kell megállapítani.  Személyi alapbérként a minimálbér kötelező (65.500.- Ft).

Éjszakai munkavégzés esetén a bérpótlék mértéke 15%, többműszakos munkaidő beosztás esetén a délutáni pótlék 15%, az éjszakai pótlék 30%.
Pihenőnapon történő munkavégzés esetén 100%-os bérpótlék jár, ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap cserébe, akkor a bérpótlék mértéke 50%.
Készenlét esetén a személyi alapbér 20%-a, ügyelet esetén 40%-a jár bérpótlékként.