Tőzsdei tevékenység 

Tőzsdei tevékenység a tőzsdei termék szervezett, szabványosított kereskedésének üzletszerű lebonyolítása. Tőzsdei tevékenységet kizárólag csak tőzsde végezhet. Tőzsdei tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek: elszámolóház, oktatási- informatikai- kiadvány terjesztési és adatszolgáltatási tevékenység.

Tőzsde alapítása 

Tőzsdét alapítani a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján lehet.
Feltételei:

 • legalább 15 befektető, személyi és tárgyi feltételek megléte
 • 3 éves üzleti terv
 • a kereskedelem elszámolásának biztosítása
 • működési szabályzat
 • legalább 100 M Ft felelősségbiztosítás
 • árualapú ügyleteke kereskedése setén 150 M Ft, egyéb tőzsdei termékek kereskedése esetén legalább 500 M Ft felelősségbiztosítás, amelye egyben alaptőke is.

Az értékpapírtőzsde önkormányzó és önszabályozó jogi személyiségű szervezet.

Tőzsde szervezete

 • Közgyűlés, amely a tőzsdetagok összességéből áll.
 • Tőzsdetanács a közgyűlésnek alárendelt általános irányító testület.
 • Felügyelő bizottság, bizottságok.
 • Tőzsdetitkárság a tőzsde operatív irányító szerve.
 • Tisztségviselők.

Tőzsdei ügyletek

Azonnali, határidős, opciós.
A tőzsdének biztosítani kell a tőzsdei adatok nyilvánosságát. Árutőzsde esetén a tevékenység tárgya áru (közraktárjegy), valamint az abból származtatott termékek.

Megszűnik a tőzsde, ha a működésével kapcsolatosan a PSZÁF az engedélyt visszavonja vagy megalakulásakor bármely feltételnek nem tesz eleget. Ha a közgyűlés a tőzsde jogutód nélküli megszűnését elhatározza vagy a tőzsdetagok száma 15 alá csökken és 6 hónapon belül nem kerül sor új tag felvételére. A megszűnéshez a kormány jóváhagyása szükséges.