Munkaszerződést csak közös megegyezéssel lehet módosítani, kivéve ha jogszabály vagy a kollektív szerződés változásával függ össze.

A munkaszerződés megszűnik:

A munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, határozott idő lejártával. Jogutód nélküli megszűnés esetén a munkavégzés alóli felmentés idejére átlagkereset jár.

Munkaszerződés megszűntetése a felek közrehatásával:

  • közös megegyezéssel
  • próbaidő alatt azonnali hatállyal
  • rendes felmondással

Rendes felmondással mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszűntetheti a munkaviszonyt. A munkáltatónak a felmondást indokolnia kell, az indoknak okszerűnek és világosnak kell lennie. Az indok összefügghet a munkavállaló képességével, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, a munkáltató működésével. Nyugdíjas munkavállaló esetében a felmondást nem kell indokolni.

Felmondás idős: legalább 30 nap, de az 1 évet nem haladhatja meg. A felmondási idő felére a munkavállalót fel kell menteni a munkavégzés alól. Végkielégítés jár az azonos munkáltatónál eltöltött meghatározott időtartam után.

Rendkívüli felmondás oka, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszeg. A munkáltató nem biztosít védőfelszerelést, nincs bérfizetés, magatartása lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását.
A munkavállalót a rendkívüli felmondásról tájékoztatni kell, hogy védekezni tudjon. A rendes felmondás szabályai nem alkalmazhatók.