Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseket a 2001. évi CXX. tv. szabályozza.

Értékpapír előállítható okiratként vagy dematerializált értékpapírként. Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és dematerializált forgalomban előállított értékpapírt lehet.
A forgalomba hozatalkor, szabályozott piacra történő bevezetés esetén a kibocsátó, ajánlattevő, a piacra történő bevezetést kezdeményező kibocsátási tájékoztatót köteles közzétenni. A tájékoztatónak tartalmaznia kell:  az előzőekben említettek piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének várható alakulásával kapcsolatos adatait. A tájékoztató 1 évig érvényes, a kereskedést megelőzően legalább 1 országos napilapban és honlapon közzé kell tenni.

A forgalomba hozatal előkészítésével és lebonyolításával a kibocsátó befektetési szolgáltatót köteles megbízni. A kibocsátó köteles vagyoni helyzetéről, működésének adatairól éves rendszeres, féléves gyorsjelentés formájában tájékoztatást adni. Rendkívüli tájékoztatást kell adni az értékpapír értékét vagy hozamát közvetlenül érintő információról.

Forgalomba hozatali eljárás szakaszai:

Értékesítés előkészítése, jegyzési eljárás, folyamatos kibocsátás szakasza, záró szakasz az értékpír befektetők közötti szétosztása.

Zártkörű forgalomba hozatalnál nincs tájékoztatási kötelezettség, a forgalomba hozatal tényét csak a Felügyeletnek kell bejelenteni. Zártkörűen kizárólag hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hozható forgalomba.

Nemzetközi értékpapír forgalmazás szempontjából deviza külföldi, akinek nincs személyigazolványa vagy telephelye külföldön van, illetve vámszabadterületi társaság.
Külföldi értékpapírt belföldön lehet nyilvánosan és zártkörűen is forgalmazni, kötelező igénybe venni devizabelföldi  forgalmazót, Felügyelet engedélye szükséges.
Belföldi értékpapír külföldön történő forgalmazásához a Felügyelet engedélye szükséges, tájékoztatási kötelezettség áll fenn, feltétel még, hogy a kibocsátó valamely részvényét a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazzák.