A munkaviszony 

A munkaviszony foglalkoztatási jogviszony, amelynek alanya a jogképes munkáltató és a munkavállaló, aki a 16. életétét betöltötte vagy a 15. életévét betöltött tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet időtartama alatt. Ehhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni. A felek bármely kérdésben megállapodhatnak, amely nem ellentétes a törvénnyel, illetve a kollektív szerződéssel. A munkaszerződésben kötelezően meg kell jelölni a felek lényeges adatait, a személyi alapbért, munkakört és a munkavégzés helyét.

A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatni kell a munkavállaló (30 napon belül írásban is meg kell tenni) a munkarendről, a munkabér elemeiről, bérfizetés napjáról, a munkába lépés napjáról, a rendes szabadság mértékéről, felmondási időről, érdekképviseleti szervről.

Próbaidő:

A munkaviszony létesítésekor kiköthető, mértéke általában 30 nap, ennél rövidebb és hosszabb is lehet a felek megállapodása vagy kollektív szerződés alapján, de 3 hónap a maximuma. A felek bármelyike a próbaidő alatt bármikor, azonnali hatállyal a munkaviszonyt megszüntetheti.

Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása:

Alkalmi munkavállalónak minősül ugyanazon munkáltatónál 5 egymást követő napon vagy 1 hónapon belül 15 napig, 1 éven belül 90 napig történő munkaviszony létesítése.