Az eljárást a Gazdasági Versenyhivatal, mint államigazgatási szerv folytatja le kérelemre 90 napon belül, vagy hivatalból 90-180 nap közötti időtartamban. Fellebbezni 8 napon belül lehet.

A verseny felügyeleti eljárás szakaszai:

A vizsgáló eljárása, a versenytanács eljárása a vizsgáló jelentése alapján, utóvizsgálat érdemi határozattal befejezett ügyben, végrehajtás.

A tényállással kapcsolatos döntést a versenytanács hozza meg, ami lehet:

  • megállapítja a törvénybe ütköző magatartást
  • intézkedik az állapot megszűntetéséről
  • kötelezettséget ír elő
  • elrendeli a helyreigazítást
  • bírság kiszabása, amelynek felső határa az előző üzleti év nettó árbevételének 10%-a

Tisztességtelen verseny esetén, versenytanácsi döntés alapján a bíróság hoz határozatot a kártérítés összegének megállapításával.