Aki másnak jogellenesen kárt okoz köteles azt megtéríteni. Mentesül a kártérítés alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható volt.

Kármegállapítás feltételei:

  • Jogellenes magatartás
  • A kár keletkezése, megléte
  • Okozati összefüggés
  • Felróhatóság

A kár az, amit a felelősnek meg kell téríteni. A kár egyrészt vagyoni, amely áll a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenésből, másrészt az indokolt költségből és az elmaradt haszonból. Nem vagyoni kártérítést lehet kérni, ha a károsult egyébként nehezebben boldogul az életben.

Speciális alakzat:

  • Veszélyes üzem működésével összefüggő kárfelelősség (bizonyítani kell, hogy a tevékenységén kívül történt, azzal nem függött össze és az részéről elháríthatatlan volt)
  • Államigazgatási dolgozó államigazgatási munkakörében okozott kárért a munkáltató felel

Ezekben az esetekben fokozott a felelőssége, nem a károkozó téríti meg a kárt, mögöttes felelősség áll fenn.