Bankszámla szerződés:

A pénzintézet a számlatulajdonosok pénzeszközeit kezeli, nyilvántartja, kifizetéseket, átutalásokat teljesíti. A pénzintézet kötelessége, hogy a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, a számla egyenlegéről tájékoztassa.

Betéti szerződés:

A pénzintézet a szerződő fél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizet és a betét összegét a szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

Bankhitel szerződés:

A bank jutalék ellenében hitelkeretet tart rendelkezésre, ennek terhére kölcsön vagy hitelműveletet végez. A szerződés érvényességi feltétele az írásba foglalás, mely tartós hitelkapcsolat létrejöttét eredményezi.

Kölcsönszerződés:

Egy meghatározott összeg rendelkezésre bocsátását jelenti, visszafizetési kötelezettség mellett.

Folyószámla szerződés:

A felek meghatározott jogviszonyból származó kölcsönös pénzköveteléseiknek egységes számlán való elszámolására vállalnak kötelezettséget. Számlatulajdonosok kötik egymással.

Bank és hitelviszon szerződés: 

A bank és hitelviszony szerződéseknél az egyik fél mindig pénzintézet, ahol a szolgáltatásért a szerződéskötő valamilyen ellenszolgáltatást nyújt.