Olyan eljárás, melynek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet, a jogutód nélküli megszűnését elhatározva a hitelezőit kielégíti. Kényszer végelszámolást a cégbíróság kezdeményezhet törvényességi felügyeleti eljárásban.
Nincs helye végelszámolásnak fizetésképtelenség esetén, illetve ha a jogutód nélküli megszűnés nem saját elhatározásból, hanem a cégbíróság hivatalból történő törlési eljárása folytán következik be, vagy a felszámolást már elrendelték.

A végelszámolás tárgya a cég vagyona, amellyel a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik.
A végelszámolást a legfőbb szerv határozza el, kezdő időpontjában a vezető tisztségviselők megbízatása megszűnik. A cég vezető tisztségviselői 45 napon belül a tevékenységet lezáró dokumentumokat elkészítik és a végelszámolónak átadják.

Végelszámoló lehet bárki, ha a vezető tisztségviselőkkel szembeni követelményeknek megfelel, jogi személy is választható. A végelszámoló felméri a cég vagyoni helyzetét, behajtja követeléseit, érvényesíti jogait. Gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról.
A végelszámolás kezdő időpontjától számított 8 napon belül a végelszámoló értesíti az illetékes földhivatalt, adó- és vámhatóságot, a társadalombiztosítási szervet, az állami munkaerő-piaci szervezet, környezetvédelmi felügyelőséget és a társaság bankszámláját vezető valamennyi pénzintézetet a végelszámolás tényéről.

A végelszámoló a hitelezők bejelentése alapján a követelésekről jegyzéket készíti, kimutatja az elismert és a vitatott igényeket. A végelszámolós köteles a gazdálkodó szervezet által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, kivéve a bérleti, tanuló és munkaszerződéseket.

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti a gazdasági társaság adóbevallását, a beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot. Gondoskodik a cég iratanyagának elhelyezéséről.
A végelszámolást legkésőbb 3 éven belül be kell fejezni.
A cégbíróság elrendeli a gazdálkodó szervezet törlését a cégjegyzékből, ezzel az megszűnik.

A Kkt. és Bt. jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolás egyszerűsített módon is lefolytatható akkor, ha a társaság végelszámolás megindításáról szóló határozatától számított 30 napon belül valamennyi tartozását kiegyenlíti. Ilyenkor a végelszámoló személyét, a végelszámolás megindítását elegendő a végelszámolás megtörténtével együtt bejelenteni a cégbírósághoz, amely ekkor rendelkezik a társaság törléséről és annak közzétételéről.

Kényszer végelszámolás esetén a cégbíróság által kirendelt végelszámoló irányítása mellett történik a végelszámolás. Az eljárás alatt a cég nem működhet. A végelszámoló a cég vagyonát nyilvános pályázattal vagy árverés útján értékesíti. A számviteli és adózási szabályok azonosak a végelszámolásra vonatkozó szabályokkal.

A végelszámoló díját kérelemre a legfőbb szerv állapítja meg, ha az nem hozott döntést, akkor a cégbíróság. Díja a záró mérleg szerinti eszközök könyv szerinti értékének 1,5%-a, de legalább 100 e Ft.