A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, munkával elérhető más eredmény létrehozására vállalkozik. A vállalkozási szerződést megelőzi részletes ajánlat készítés díj ellenében, amelyet a megrendelő szabadon felhasználhat.
A szerződés eredménykötelem, a felek megállapodásával jön létre. Tartalmának lényeges elemei: a szolgáltatás tárgyának meghatározása mennyiség, minőség megjelölésével, a teljesítés idejének rögzítése, a vállalkozói díj meghatározása.

A megrendelő indokolás nélkül elállhat a szerződéstől kártérítés mellett. Hibás teljesítés esetén újbóli elvégzés követelhető. A vállalkozó díját a megrendelő vagyontárgyain lévő zálogjog biztosítja.

Együttműködési kötelezettség terheli a feleket, melybe beletartozik a kölcsönös tájékoztatás és titoktartás is. A vállalkozó munkája elvégzése során alvállalkozót vehet igénybe, melyet maga választ ki és felel is érte.

A megbízás tárgya a rábízott feladat ellátása eredményvállalás nélkül, díjfizetés mellett. A megbízott általában személyesen köteles eljárni, melyet megkövetel a megbízás bizalmi jellege. Harmadik személy bevonásához a megbízó hozzájárulása szükséges. A megbízott a megbízó utasítása szerint kell, hogy eljárjon.
Megszűnik a megbízás felmondással, bármelyik fél halálával, ha a megbízott cselekvőképtelenné válik, ha a megbízás tárgytalanná válik.

A megbízást a megbízó bármikor felbonthatja, kártérítési kötelezettség nélkül. A megbízott csak alapos okkal és felmondási idő mellett mondhatja fel a szerződést.