Az adásvételi szerződés típusa: 

Az adásvételi szerződés tipikus polgári jogi szerződés, alaki kényszer nem érvényesül, azonban írásban kell megkötni.

Az adásvételi szerződés alanyai: 

Az adásvételi szerződés alanyai az eladó és a vevő. Az eladó kötelezettsége a tulajdonjog átruházása, amelyet a teljes vételár kifizetéséig fenntarthat, valamint a dolog birtokba adása. Fontos kötelezettsége a tájékoztatás, amely leginkább a dolgon fennálló jogok tekintetében érvényesül.
A vevő köteles a dolgot átvenni, a vételárat megfizetni.

Adásvétel tárgya:

Csak forgalomképes dolog lehet. A szerződés tárgyát képező dolog átadásával kapcsolatos költségek (tulajdonváltozás bejegyzése, tehermentesítés, csomagolás) az eladó, az átvétellel kapcsolatos költségek (ügyvédi díj, megvizsgálás költsége, szállítási díj) a vevőt terhelik.
Az eladó felelősséget vállal a hibátlan teljesítésért, amely kellékszavatosság. Jogszavatosságot vállal arra, hogy akadálytalan- forgalomképes a tulajdon, a szerzés a tulajdonostól való és korlátozásmentes.

Az adásvétel különös nemei:

Próbára vétel, minta szerinti vétel, megtekintésre vétel, elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog biztosítása, részletre vétel.

Ajándékozás: 

Ajándékozásnál az egyik fél az ajándékozó, aki a saját vagyona terhére a megajándékozottnak ingyenesen vagyoni előnyt juttat, a másik fél a megajándékozott, aki az ingyenes vagyoni előnyt annak elfogadásával kapja. Fennáll a jog és kellékszavatosság.
Visszakövetelhető az ajándék, ha az ajándékozó korábbi körülményei megváltoztak. Ha az ajándékozott az ajándékozóval szemben bűncselekményt követ el.