Alapkérdések

  • mekkora tőke szükséges az alapításhoz illetve a sikeres működtetéshez?
  • milyen legyen a tőke összetétele?
  • a pénzügyi eszközök megválasztása hogyan befolyásolja a kitűzött pénzügyi célok elérését?

1. Tőkeszükséglet

A vállalat tőkeszükséglete a piac-termék koncepcióból a reálszféra oldaláról meghatározott finanszírozási szükséglet.
Folyamat:
célpiac - piaci pozíció - termékcél volumen - erőforrás igény - vállalt tőkeszükséglete
Tőkeszükséglet: a tőkeszükséglet (pénz és tőkepiaci kereslet) kielégítésének feltételeit a pénz- és tőkepiaci kínálat határozza meg (kamatok, hozadékok). Másrészt meghatározható a vállalat termelési céljainak alakulása szempontjából. Alapvetően meghatározza a vállalat pénzügyi céljainak elérését, azt, hogy mekkora vagyonnal potenciális bevétel- és jövedelem termelő képességgel rendelkezik.

2. Tőkeszerkezet

Vertikális: amikor az össztőkét eredete, származása szerint vizsgáljuk.
idegen forrás: az a vállalati tőkerész, amelyet visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terhel.
alaptőke: alapításkor illetve tőkeemeléskor rendelkezésre bocsátott vagyon
önfinanszírozás: a fel nem osztott nyereségből illetve a befektetett eszközök újbóli felhasználásából
A saját és idegen forrás aránya a pénz- és tőkepiaci helyzettől és a vállalati döntéstől függ. A saját és idegen tőke között meg kell osztani a vállalat nyereségét.
Horizontális: amikor a forrásokat lejáratuk, esedékességük szerint vizsgáljuk aranyszabály: tartósan lekötött eszközöket csak tartósan rendelkezésre álló forrásokból lehet finanszírozni, illetve rövid lejáratú forrásokból csak rövid távon megtérülő eszközöket lehet finanszírozni.
Horizontális tőkeszerkezet

A finanszírozási politika alapján a vállalat lehet:

  • konzervatív
  • óvatos
  • agresszív