Az egyéni vállalkozó üzletszerű ellenérték fejében vagyonszerzés céljából rendszeres, termelő, szolgáltató tevékenységet folytat.
Egyéni vállalkozó lehet: belföldi természetes személy, aki cselekvőképes, állandó lakhellyel rendelkezik és nincs kizárva a tevékenység köréből. Az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan, teljes vagyonával felel, ezért gazdasági társaságnak tagja nem lehet.

Az egyéni vállalkozói igazolvány kérelemre az illetékes önkormányzat jegyzője adj ki. A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a kérelmező nincs kizárva  az egyéni vállalkozás gyakorlásából (nincs a foglalkozástól eltiltva, nincs köztartozása).

A tevékenységhez előírt szakképzettség nem szükségszerű, ha a foglalkoztatottak közül telephelyenként legalább egy rendelkezik azzal.
A személyes közreműködés kötelező, de ez nem jelenti a tevékenység konkrét gyakorlását.

Megszűnik az egyéni vállalkozás az igazolvány visszaadásával, kizárási ok miatt, visszavonással, ha a vállalkozó cselekvőképtelenné válik, meghal és a hozzátartozója 3 hónapon belül nem jelenti be a vállalkozás folytatását.

Egyéni cég: az egyéni vállalkozó bejelentkezhet a cégbíróságon egyéni cégként, megerősítve tevékenységének hírnevét.