Érvénytelenség 

Ha a szerződésnek jogi értelemben valamilyen hiányossága van, nem alkalmas a kívánt joghatás elérésére, az érvénytelen.
Az érvénytelenség formái: semmisség és a megtámadhatóság.

Semmisség 

A szerződés semmis, ha jogszabályba ütközik, jogszabály megkerülésével kötötték, cselekvőképtelen személy jognyilatkozata, színlelt szerződés, kötelező alakszerűség megsértésével kötött szerződés, képviseleti jogkör hiánya, lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés, feltűnően aránytalan előnyt kikötő szerződés.
Időbeli korlátozás nélkül lehet vele élni, bárki hivatkozhat rá, a bíróságok és a hatóságok hivatalból kötelesek figyelembe venni.

Megtámadhatóság 

Megtámadható a szerződés: érvénytelensége attól függ, hogy az érvénytelenségi okra hivatkozva a törvényes határidőn belül az arra jogosult személy megtámadja-e. A megtámadást 1 éven belül írásban kell a másik féllel közölni, majd a közlés eredménytelensége esetén bíróság előtt érvényesíteni.
Esetei: tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés, feltűnően nagy értékkülönbség a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között.

Érvényessé nyilváníthatóság 

Az érvénytelenség legáltalánosabb jogkövetkezménye az eredeti állapot helyreállítása. Érvénytelen szerződést érvényessé lehet nyilvánítani, ha az érvénytelenség oka megszüntethető.