A szerződés módosítása a felek tartós gazdasági kapcsolata esetén gyakori.
Esetei: felek megegyezésével (alanyok változása, tartalmi változás, jogcímváltozás miatt)

  • bírósági úton
  • egyoldalú szerződésmódosítással (közszolgáltatás)

Szerződésszegés minden olyan magatartás és körülmény, amely szerződésbe ütközik vagy sérti valamelyik fél jogát. A körülmény lehet objektív (elemi kár) vagy szubjektív (valamelyik félnek felróható).

Szubjektív szerződésszegés esetei

  • kötelezett késedelme
  • jogosult késedelme
  • hibás teljesítés (a szerződés tárgya a teljesítés időpontjában nem felel meg a meghatározott tulajdonságoknak). A kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik: kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás.
  • lehetetlenülés (a szerződés megkötése után külső hatásra, mely lehet fizikai és érdekbeli,  a szolgáltatás forgalomképtelenné válik)
  • teljesítés megtagadása jogos ok nélkül.

Meg kell téríteni az egyéb kárt, helyt kell állni a mellékkötelezettségekért minden szerződésszegésnél.

Megszűnik a szerződés

  • Reális teljesítéssel (alkalmas a célnak, rendelkezik a minőséggel, mennyiséggel, teljesítménnyel és a leírt tulajdonságokkal)
  • Felek akaratából: megszűntető szerződéssel jövőre nézve, felbontó szerződéssel visszamenőleg, elengedő szerződéssel, felmondással jövőre nézve, lemondással, egyéb okból – megbízott halála.