A gazdasági társaság jogutódlással megszűnik:

Társasági formaváltás esetén (csak olyan forma választható, ahol a jogutód számára a vagyoni követelmény teljesíthető)

  • Egyesülés: összeolvadás, beolvadás
  • Szétválás: kiválás és különválás

Gazdasági társaság átalakulása során az alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Felszámolás és végelszámolása alatt lévő gazdasági társaság nem alakulhat át.

Az átalakulásról a gazdasági társaság legfőbb szerve két alkalommal határoz. Az első alkalommal azt állapítja meg, hogy a tagok egyetértenek-e az átalakulás szándékával, és meghatározzák, hogy milyen formába alakulnak át. Ha a tagok az átalakulás szándékával egyetértenek, akkor a legfőbb szerv meghatározza a vagyonmérleg tervezetek fordulónapját és megbízza a vezető tisztségviselőket az okiratok elkészítésével, pl. vagyonleltár.
Az átalakulás szándékáról tájékoztatni kell az érdekképviseleti szerveket és a cégközlönyben közzé kell tenni az erre vonatkozó közleményt.
Második alkalommal a társaság legfőbb szerve határoz a záró, illetve a nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetéről, a társasági szerződés tervezetéről.
A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig nem telhet el három hónapnál hosszabb idő.
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

Szövetkezet átalakulásánál az alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Nem alakulhat át a szövetkezet felszámolás és végelszámolás alatt.
Átalakulást csak akkor lehet elhatározni, ha a tagok a vagyoni hozzájárulást teljesítették. Az átalakulást a tagok legalább 10%-a vagy az igazgatóság kezdeményezheti. Első ízben előkészítő közgyűlést tartanak, a második alkalommal a közgyűlés dönt az átalakulás formájáról. Ha a döntés megtörtént az igazgatóság előkészíti az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg tervezetét és elrendeli az új alapító okirat elkészítését. Átalakulásról az érdekképviseletet tájékoztatni kell, valamint 8 napon belül a cégközlönyben erre vonatkozó közleményt kell megjelentetni.