A tulajdonjog dologi jogviszony, amely a dolog és a dolog tulajdonosa között jön létre. Tulajdonjog tárgya minden birtokba vehető dolog.
Köztulajdont és magántulajdont különböztetünk meg, amely egyenlő jogvédelmet élvez a polgári jog szempontjából.

A dolgokat csoportosítani lehet a vagyoni viszonyokban betöltött szerepük alapján:

 • ingó
 • ingatlan, földterület és része
 • osztható, az állag sérelme nélkül
 • oszthatatlan
 • forgalomképes, amelyik a polgári jogviszony tárgya lehet
 • forgalomképtelen
 • egyszerű, ami nem alkotórészekből áll
 • összetett
 • dologösszesség

Dologkapcsolatok:

 • fődolog és alkotórész, a kapcsolat erős
 • fődolog és tartozék, a kapcsolat már gyengébb, hozzátartozik a rendeltetésszerű használathoz, de elkülöníthető

Tulajdonjog tartalma

 • birtoklás joga
 • hasznok szedése, használat
 • rendelkezési jog

Birtokvédelem

Annak a tulajdonosnak, akinek a tulajdonjogát megsértették, a polgári jog értelmében igénye támad a sérelem megszüntetésére. A tulajdonos jogosult arra – a birtokvédelem szabályain belül - hogy önhatalommal kizárjon vagy elhárítson minden olyan jogellenes beavatkozást, amely tulajdonjogának gyakorlását akadályozza. Jogérvényesítés az illetékes jegyző által 1 éven belül, azon túl bíróság által.

Közös tulajdonnál nem a dolog van megosztva, hanem a jog. Egyrészt jogi, másrészt fizikai egység. Belső (birtoklás) és külső (rendelkezési jog) jogviszony jellemzi.

A tulajdonjog használatát a szomszédjogok korlátozzák, csak mások zavarása nélkül lehet a dolgot használni.