A személyhez fűződő jogok a személy integritását, magát a személyiségét védik és szankcionálják megsértőit. A személyhez fűződő jogok vagyoni viszonyt jelentenek.

Személyhez fűződő jogok sérülnek, ha:

 • az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
 • a lelkiismereti szabadság sérelme
 • a személyes szabadság korlátozása
 • testi épség, egészség megsértése
 • jó hírnév megsértése
 • valótlan tény állítása
 • képmás és hangfelvétellel való visszaélés
 • levéltitok, üzleti titok megsértése
 • kegyeleti jog megsértése valósul meg.

Védelem, polgári jogi igények:

 • követelhető a jogsértés bírósági megállapítása
 • a megelőző állapot helyreállítása
 • kártérítés.

Szellemi alkotások védelmében, valamint a vagyoni értékek (gazdasági- műszaki ismeretek) védelmében a polgári jogi igényt a gazdasági eredményből kell levezetni.
A személyhez fűződő jogokat korlátozó szerződés, egyoldalú nyilatkozat semmis. A személyhez fűződő jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni.