A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező értékpapír. Szabadon átruházható, korlátozására csak törvény ad lehetőséget.

A részvény előállítása történhet nyomdai úton és dematerializált értékpapírként. Mindkettő egymásból előállítható.
A nyomdai részvény kötelező tartalma: a részvénytársaság neve, székhelye, a részvény sorszáma, sorozatszáma, névértéke, cégjegyzők aláírása, kibocsátás időpontja, alaptőke nagysága, részvényszám, esetleges korlátozás.
A dematerializált részvény, elektronikus úton létrehozott, rögzített, azonosítható adatösszesség, amelynek nincs sorozatszáma. A cégjegyzők a központi értéktárban elhelyezett okiraton kerülnek feltüntetésre.

Részvényfajták:

  • törzs
  • elsőbbségi
  • dolgozói
  • kamatozó
  • visszaválható.

Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények különböző részvényosztályokba tartoznak. Egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülnek kibocsátásra.

Elsőbbségi részvény fajtái:

  • osztalék elsőbbségi
  • megszűnés esetén részesedés elsőbbséget
  • szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító
  • vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbséget
  • valamint elővásárlási jogot biztosító részvény.

Részvénysorozat:

Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki. Az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénysorozatnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.

A részvénytársaságnál a társaság kötelezettségeiért a részvénytársaság felel, a részvényes felelőssége a részvények névértékének befizetésére korlátozódik.