A polgári jogviszony alanyairól a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) személyek joga rendelkezik.
Alanyai: természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és az állam (nem közhatalomként).

A természetes személyek jogalanyiságának feltételei:

  • jogképesség: amely tart a fogantatástól a halálig
  • cselekvőképesség

Cselekvőképes: a 18 év feletti belátó képességgel rendelkező személy.
Korlátozottan cselekvőképes: 14-18 év közötti személyek, helyettük törvényes képviselőjük jár el.
Cselekvőképtelenek: 14 év alattiak vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt lévők, akiknek nevében a gondnok jár el.

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jogalanyisága akkor áll fenn, ha a rájuk vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alakulnak meg és működnek.